3D-Elements_shade-Triangle.jpg
3D-Elements_shade_yel_circle.jpg
3D-Elements_shade_zigzag.jpg
3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

מוצרים רב-תחומיים

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

עברית

מדעי המחשב וקוד

מולדת וחברה

היסטוריה

3_video_big_bg-copy.jpg

מוצרים רב-תחומיים

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

עברית

מדעי המחשב וקוד

מולדת וחברה

היסטוריה

גאוגרפיה

מטח

מובילים למידה בעולם משתנה

אנו חיים בעולם דינמי שבו הטכנולוגיה נמצאת בכל מקום. השילוב של תוכן איכותי לצד טכנולוגיה שמותאמת לצורכי מערכת החינוך, נותן ערך מוסף משמעותי לתהליכי ההוראה והלמידה. תפקידנו הוא למצוא את הדרך לשלב את השינויים והחידושים בצורה מיטבית בלמידה ובהוראה, בכיתה ובבית.

לפניכם מגוון חומרי הלימוד וסביבות הלמידה שאנו מציעים לכם ולתלמידיכם לקראת שנת הלימודים תשפ"ב 2022-2021.

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו לפגישה