top of page
Siber.jpg
3D-Elements_shade-Triangle.jpg
3D-Elements_shade_yel_circle.jpg
3D-Elements_shade_zigzag.jpg
3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

מוצרים רב-תחומיים

ביולוגיה

מדעי החיים, החומר ופיזיקה

Al-Yesodi_madaei_haim.jpg

ביולוגיה לכיתות ז - ט

עברית

תרבות יהודית-ישראלית

שבילי תרבות

תרבות יהודית-ישראלית לכיתות ז-ח

גאוגרפיה

מתמטיקה

היסטוריה

מקצועות נוספים

Al-Yesodi_plethora.jpg
קטלוג ראשי תחביר.png
קטלוג ראשי צורות.png
עיצוב ללא שם (4).png
Al-Yesodi_jewish_colture.jpg
Hamerchav_Israeli_books+digital_V2.jpg
Al-Yesodi_Atlas_Digitali.jpg
Al-Yesodi_geography.jpg
Al-Yesodi_math_online.jpg
Al-Yesodi_math.jpg
Al-Yesodi_math_3.jpg
Al-Yesodi_masa_el_avar.jpg
Al-Yesodi_masaot.jpg
Al-Yesodi_ele_toldot.jpg
Al-Yesodi_Arab.jpg
Siber.jpg
AlYesodi-CodeX-computer.png

מטח

מובילים למידה בעולם משתנה

אנו חיים בעולם דינמי שבו הטכנולוגיה נמצאת בכל מקום. השילוב של תוכן איכותי לצד טכנולוגיה שמותאמת לצורכי מערכת החינוך, נותן ערך מוסף משמעותי לתהליכי ההוראה והלמידה. תפקידנו הוא למצוא את הדרך לשלב את השינויים והחידושים בצורה מיטבית בלמידה ובהוראה, בכיתה ובבית.

לפניכם מגוון חומרי הלימוד וסביבות הלמידה שאנו מציעים לכם ולתלמידיכם לקראת שנת הלימודים תשפ"ב 2022-2021.

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו לפגישה

bottom of page