top of page
4000 side lines category 2.jpg

מתמטיקה

מתמטיקה לכיתות ז-ח

מתמטיקה

חדש בשנת הלימודים
מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ט

מתמטיקה

חדש בשנת הלימודים
מתמטיקה

מתמטיקה לכיתות ז-יא

FULL PROOF​

חדש בשנת הלימודים
FULL PROOF​
4000 pixel top menu.jpg

אופק

screen copy.jpg
חדש 500 copy.jpg

אתר אופק – בואו לגלות מחדש

Color Fill 7 2.jpg

ספרי לימוד, סביבות לימודים מתקדמות, פעילויות, סרטונים, משחקים, כלים ואתרים - מגוון ענק של תכנים במקום אחד

4000 side lines 3.jpg

חדש במטח

4000 side lines 2_edited.jpg
אופק
מתמטיקה
עברית
ביולוגיה

עברית

סביבות למידה להוראת עברית בחט"ב

עכשיו עברית

חדש בשנת הלימודים
עכשיו עברית

סביבת למידה להוראת לשון בכיתות י, יא

לשון לתיכון

חדש בשנת הלימודים
 לשון לתיכון

אפליקציית תרגול לקראת בגרות

בגרות בלשון

חדש בשנת הלימודים
בגרות בלשון

ביולוגיה

קורס דיגיטלי לתיכון

גוף האדם

גוף האדם

קורס דיגיטלי לתיכון

חיידקים ונגיפים בגוף האדם

חיידקים ונגיפים בגוף האדם

קורס דיגיטלי לתיכון

אקולוגיה

אקולוגיה

קורס דיגיטלי לתיכון

התפרצות מגפות

התפרצות מגפות

קורס דיגיטלי לתיכון

התא- מבנה ופעילות

התא- מבנה ופעילות

מדעי החיים, החומר ופיזיקה

ביולוגיה לכיתות ז-ט

מדעי החיים

מדעי החיים

פיזיקה לתיכון

חשמל ומגנטיות

חשמל ומגנטיות

כימיה לכיתות ז-ט

מדעי החומר

מדעי החומר

פיזיקה לכיתה ט

פיזיקה

פיזיקה
מדעי החיים

גאוגרפיה

גאוגרפיה לכיתה ט

המרחב הישראלי

המרחב הישראלי

גאוגרפיה לכיתות ז-ח

גאוגרפיה

גאוגרפיה
גאוגרפיה

אנגלית

פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית ללימוד אנגלית לכיתות ו-יב

MagniLearn

MagniLearn
אנגלית

תרבות יהודית ישראלית

תרבות יהודית-ישראלית לכיתות ז-ח

שבילי תרבות

שבילי תרבות
תרבות יהודית ישראלית

היסטוריה

היסטוריה לכיתות י-יב

מסעות בזמן

מסעות בזמן

היסטוריה לכיתות ז-ט

מסע אל העבר

מסע אל העבר

היסטוריה לממ"ד לכיתות ט-י

ואלה תולדות

ואלה תולדות
היסטוריה

מדעי המחשב

חינוך והכשרה בתחום הסייבר

Cyber Squad

Cyber Squad
מדעי המחשב

מוצרים רב תחומיים

מורים יוצרים תוכן דיגיטלי

הסטודיו שלי

הסטודיו שלי

מורים יוצרים מבחנים דיגיטליים

MyTestBox

MyTestBox

ספרי עיון דיגיטליים

כותר עיון

כותר עיון

כלי ליצירת דיונים וסקרים

סל"ב

סל"ב
מוצרים רב תחומיים

עולים חדשים

תוכנית להוראת העברית בכיתות ו-יב

בשביל העברית

בשביל העברית

אתר להוראת העברית לכיתות ג-ו

עברית בקליק

עברית בקליק

ספר לימוד להוראת השפה העברית לכיתות ו-יב

בסוד העברית

בסוד העברית

סדרת ספרים בפורמט דיגיטלי ומודפס לכיתות ו-ט

יש ויש

יש ויש
עולים חדשים
bottom of page