top of page
4000 side lines category 2.jpg

מתמטיקה

מתמטיקה לכיתות ז-ח

מתמטיקה

חדש בשנת הלימודים
מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ט

מתמטיקה

חדש בשנת הלימודים
מתמטיקה

מתמטיקה לכיתות ז-יא
מערכת מבוססת מחשב ללמידה ולתרגול פתרון בעיות בגיאומטריה

FULL PROOF​

חדש בשנת הלימודים
FULL PROOF​
4000 pixel top menu.jpg

אופק

screen copy.jpg
חדש 500 copy.jpg

אתר אופק החדש, תתכוננו להתאהב...

Color Fill 7 2.jpg

ספרי לימוד, סביבות לימודים מתקדמות, פעילויות, סרטונים, משחקים, כלים ואתרים - מגוון ענק של תכנים במקום אחד

4000 side lines 3.jpg

חדש במטח

4000 side lines 2.jpg
אופק
מתמטיקה
עברית
ביולוגיה

עברית

סביבות למידה להוראת עברית בחט"ב

עכשיו עברית

חדש בשנת הלימודים
עכשיו עברית

אפליקציית תרגול לקראת בגרות

בגרות בלשון

חדש בשנת הלימודים
בגרות בלשון

סביבת למידה להוראת לשון בכיתות י, יא

לשון לתיכון - תחום העמקה צורות

חדש בשנת הלימודים
לשון לתיכון - תחום העמקה צורות

סביבת למידה להוראת לשון בכיתות י, יא

לשון לתיכון - תחום העמקה תחביר

חדש בשנת הלימודים
לשון לתיכון - תחום העמקה תחביר

ביולוגיה

קורס דיגיטלי לתיכון

גוף האדם

גוף האדם

קורס דיגיטלי לתיכון

חיידקים ונגיפים בגוף האדם

חיידקים ונגיפים בגוף האדם

קורס דיגיטלי לתיכון

אקולוגיה

אקולוגיה

קורס דיגיטלי לתיכון

התפרצות מגפות

התפרצות מגפות

קורס דיגיטלי לתיכון

התא- מבנה ופעילות

התא- מבנה ופעילות

מדעי החיים, החומר ופיזיקה

ביולוגיה לכיתות ז-ט

מדעי החיים

מדעי החיים

פיזיקה לתיכון

חשמל ומגנטיות

חשמל ומגנטיות

כימיה לכיתות ז-ט

מדעי החומר

מדעי החומר

פיזיקה לכיתה ט

פיזיקה

פיזיקה
מדעי החיים

גאוגרפיה

גאוגרפיה לכיתה ט

המרחב הישראלי

המרחב הישראלי

גאוגרפיה לכיתות ז-ח

גאוגרפיה

גאוגרפיה
גאוגרפיה

אנגלית

פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית ללימוד אנגלית לכיתות לכיתות ו-יב

MagniLearn

MagniLearn
אנגלית

תרבות יהודית ישראלית

תרבות יהודית-ישראלית לכיתות ז-ח

שבילי תרבות

שבילי תרבות
תרבות יהודית ישראלית

היסטוריה

היסטוריה לכיתות י-יב

מסעות בזמן

מסעות בזמן

היסטוריה לכיתות ז-ט

מסע אל העבר

מסע אל העבר

היסטוריה לממ"ד לכיתות ט-י

ואלה תולדות

ואלה תולדות
היסטוריה

מדעי המחשב

סביבה ללמידת קוד בסקראץ' לכיתה ז-ח

קוד X

קוד X

פתרון בעיות וחשיבה חישובית לכיתות ג-ט

פלתורה

פלתורה

סביבה דיגיטלית ללימוד מדעי המחשב בסקראץ׳ לכיתה ז

קוד ביט ז

קוד ביט ז

חינוך והכשרה בתחום הסייבר

Cyber Squad

Cyber Squad
מדעי המחשב

מוצרים רב תחומיים

מורים יוצרים תוכן דיגיטלי

הסטודיו שלי

הסטודיו שלי

מורים יוצרים מבחנים דיגיטליים

MyTestBox

MyTestBox

ספרי עיון דיגיטליים

כותר עיון

כותר עיון

כלי ליצירת דיונים וסקרים

סל"ב

סל"ב
מוצרים רב תחומיים