top of page
Group 482_edited.png

איך מלמדים אוריינות ב-2024?

הכירו את עולמות – סדרה חדשה להוראת עברית באמצעות למידה היברידית חדשנית, המשלבת בין ספר לימוד לסביבה דיגיטלית מתקדמת, ונותנת מענה שלם, רלוונטי ועדכני לתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני. תהיו בטוחים שהתלמידים יגיעו
עם חיוך לשיעור עברית ומוטיבציה לקרוא ולכתוב.

מה מיוחד בתוכנית עולמות?

divider1_olamot.png
Mask Group 28.png
shadow.png
Layer 3.png
shadow.png
olamot_3.png
Layer 2.png
Mask Group 29.png
7_edited.png
Mask Group 28.png

חוויית למידה עדכנית ורלוונטית לעולמם של התלמידים  עולמות תוכן מסקרנים, למידה פעילה המשלבת בין הטקסט הכתוב לבין יצירה, מֵייקריוּת, סרטונים ואיורים, תוך היענות לשונות לומדים ומורים. 

מיומנויות שפה בהלימה לעת הזאת, בדגש על אוריינות דיגיטלית  שילוב ספר מודפס וסביבה דיגיטלית עשירה, למידה באמצעות ייצוגי תוכן מגוונים, פיתוח אוריינות דיגיטלית, והקניית אסטרטגיות להבנת הנקרא.

ביסוס שטף הקריאה, פרידה מדורגת מהניקוד וחיזוק הבנת הנקרא  מסלול מיוחד לתרגול עצמאי של הקריאה ושטף הקריאה, בשילוב פרידה מדורגת מניקוד (לכיתה ג) וחיזוק הבנת הנקרא (לכיתה ד).

מיומנויות המאה ה-21  פיתוח למידה עצמאית ושיתופית, חשיבה מסדר גבוה, מודעות חברתית ותרבותית ו-SEL.

Group 478.png
Group 478.png
Group 478.png
Group 478.png

מה מחכה לכם, המורים והמורות, בעולמות?

Group 485.png
Group 484.png

מהלכי הוראה מגוונים  תפריט למידה עשיר המציע מגוון דרכים להוראה ולמידה – פעילויות למליאה, פעילויות בקבוצות, פעילויות דיגיטליות לתרגול, וכן מסלולים לתרגול עצמאי של שטף הקריאה, הבנת הנקרא והעשרה.

מענה לשונות הלומדים  בחירה בין פעילויות ובתוך פעילויות, עבודה בקצב אישי במסלול שטף הקריאה, גיוון באורך הטקסטים ומורכבותם, ומערכת לניהול הלמידה.

מערכת ניהול למידה  מאפשרת מעקב בזמן אמת אחר הלמידה, מיפוי הלומדים, ומתן מענה כיתתי, קבוצתי ואישי לפי צורך.

ליווי לאורך כל השנה  ליווי פדגוגי מקצועי בהדרכות מקוונות ארציות, בבתי הספר ובקהילת הווטסאפ. 

Group 478.png
Group 478.png
Group 478.png
Group 478.png

סדרה חדשה מבית מטח להוראת עברית לכיתות ג-ד

מה הסביבה כוללת

"הבית" של עולמות – מסלול הלמידה המרכזי בהנחיית המורה. במסלול שלושה שערים המשלבים למידה בסביבה הדיגיטלית ובספר לימוד.

מסלול ללמידה עצמאית – מסלול מיוחד לקידום שטף הקריאה בשילוב פרידה מדורגת מניקוד (כיתה ג) וחיזוק הבנת הנקרא (כיתה ד).

הגלריה – אזור להנאה ולהעשרה.

olamothouse4.png
12grass.png
Home.png
shetef.png
galerya.png
4_sulam.png

רוצה להציץ בסביבות של עולמות?

screen4.png
grass.png
 • האם כותבים בספר הלימוד?
  לא. על פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, בכיתה ג' יש היתר לספר לימוד ללא כתיבה.
 • כדי ללמד עם התוכנית חייבים מחשבים זמינים כל הזמן?
  ללמידה מיטבית אנחנו ממליצים על עבודה מול מחשב שעתיים בשבוע. כלומר חלק מהתלמידים יכולים לעבוד מול המחשב, וחלק לעבוד בחוברת הלימוד.
 • כיצד רוכשים את התוכנית?
  את ספרי הלימוד רוכשים בחנויות הספרים או דרך המפיצים. לאחר הרכישה שולחים את רשימות הספרים לכתובת: sherut@cet.ac.il ואנחנו נפתח את ההרשאות לסביבה הדיגיטלית עבור המורה והתלמידים.
 • איך המענה לשונות בא לידי ביטוי בתוכנית?
  הנושא של היענות לשונות תלמידים ומורים הוא אחד העקרונות בפיתוח: א. טקסטים באורכים משתנים ובמורכבויות שונות ב. בחירה בין שאלות ג. בחירה באופן הצגת תוצרים ד. מסלול למידה עצמאי בקצב אישי + גלריה להעשרת ידע עולם ה. שיוך דיפרנציאלי של משימות בסביבה ו. מעקב מורה אחר התקדמות ז. מד"ל הכולל התייחסות מיוחדת למתקשים ומתקדמים
 • האם יש פריסה שנתית?
  כן, בהחלט. יש פריסה לפי חודשי לימוד, טקסטים, סוגות ויעדי הבנה. אנחנו עובדים על עדכונים אחרונים.

שאלות ותשובות

Group 2867.png
Mask Group 29.png
Untitled-2.png
olamot-logo.png
Mask Group 29.png
12.png
Group 488.png
Mask Group 28.png
Group 487.png
Group 478.png
Mask Group 25.png
Mask Group 3.png
Group 489.png
Mask Group 28.png
Group 481.png

רוצה להציץ בסביבות של עולמות?

screen4.png
grass.png
screen3.png
20.png
39.png
bottom of page