top of page
Olamot.png
Olmot_1_2x.png

איך מלמדים אוריינות ב2023?

הכירו את עולמות - סדרה חדשה להוראת העברית באמצעות למידה היברידית חדשנית, המשלבת בין ספר לימוד לסביבה דיגיטלית מתקדמת, ונותנת מענה שלם, רלבנטי ועדכני לתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני. תהיו בטוחים שהתלמידים יגיעו עם חיוך לשיעור עברית ומוטיבציה לקרוא ולכתוב.

מה מיוחד בתוכנית עולמות?

חווית למידה עדכנית ורלוונטית לעולמם של התלמידים –  עולמות תוכן מסקרנים, למידה פעילה המשלבת בין הטקסט הכתוב לבין יצירה, מייקריות, סרטונים ואיורים, תוך היענות לשונות לומדים ומורים. 

מיומנויות שפה בהלימה לעת הזאת בדגש על אוריינות דיגיטלית  - שילוב ספר מודפס וסביבה דיגיטלית עשירה, למידה באמצעות ייצוגי תוכן מגוונים, פיתוח אוריינות דיגיטלית והקניית אסטרטגיות להבנת הנקרא.

חיזוק שטף הקריאה ופרידה מדורגת מהניקוד  מסלול מיוחד לתרגול עצמאי של קריאה, שטף הקריאה ופרידה מדורגת מהניקוד.

מיומנויות המאה ה-21 – פיתוח למידה עצמאית ושיתופית, חשיבה מסדר גבוה, מודעות חברתית ותרבותית ו-SEL.

s.png
s.png
s.png
s.png

מה מחכה לכם המורים והמורות בעולמות?

רצפי הוראה מגוונים  – תפריט למידה עשיר המציע מגוון דרכים להוראה ולמידה - פעילויות למליאה, פעילויות בקבוצות, פעילויות דיגיטליות לתרגול וכן מסלולים לתרגול עצמאי של שטף הקריאה והעשרה.

מענה מדויק לשונות התלמידים - בחירה בין ובתוך פעילויות, עבודה בקצב אישי במסלול שטף קריאה, גיוון באורך ומורכבות הטקסטים ומערכת לניהול הלמידה.

מערכת לניהול למידה ויחידות הערכה  מאפשרות התבוננות בזמן אמת על התקדמות התלמידים והתאמה במידת הצורך של הלמידה לתלמיד ספציפי או לכל הכיתה.

ליווי לאורך כל השנה  מענה שוטף מצוות תמיכה, ליווי מקצועי והדרכות חינמיות לאורך השנה, הדרכות אישיות ובית ספריות.

s.png
s.png
s.png
s.png
Olmot_2_2x.png

עולמות לכיתה ג

סדרה חדשה מבית מטח להוראת עברית
מכיתה ג׳ ועד ו׳

מה הסביבה כוללת

הבית – מסלול הלמידה המרכזי בהנחיית המורה. המצאות, מפגשים ומסעות - שלושת שערי הלימוד המשלבים למידה בסביבה הדיגיטלית יחד עם החוברות המודפסות.

קריאה בשטף –מסלול מיוחד לתרגול עצמאי של שטף קריאה ופרידה מדורגת מהניקוד. 

הגלריה – מסלול ללמידה חופשית לקידום סקרנות, למידה עצמאית ומענה רב תרבותי

OlamotBubbles.png
4.png
4.png
4.png
Olmot_3_2x.png

רוצה להציץ לסביבה של עולמות?

Olmot_4_2x.png
OlamotProducts.png
 • האם כותבים בספר הלימוד?
  לא, על פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, בכיתה ג יש היתר לספר לימוד ללא כתיבה.
 • האם התוכנית מיועדת גם עבור כיתות ד-ו?
  זוהי סדרה צומחת, התוכנית עבור כיתה ד בעבודה ותהיה מוכנה לשנת הלימודים הבאה.(תשפ"ה)
 • כדי ללמד עם התוכנית חייבים מחשבים זמינים כל הזמן?
  ללמידה מיטבית אנחנו ממליצים על עבודה מול מחשב שעתיים בשבוע, לא חייבים שכל התלמידים יעבדו במקביל, חלק מהתלמידים יכולים להיות מול מחשב וחלק לעבוד בחוברת הלימוד.
 • כיצד רוכשים את התוכנית?
  את ספרי הלימוד רוכשים בחנויות הספרים או דרך המפיצים. לאחר הרכישה שולחים את רשימות הספרים לכתובת: sherut@cet.ac.il ואנחנו נפתח את ההרשאות לסביבה הדיגיטלית עבור המורה והתלמידים.
 • איך המענה לשונות בא לידי ביטוי בתוכנית?
  הנושא של היענות לשונות תלמידים ומורים הוא אחד העקרונות בפיתוח: א. טקסטים באורכים משתנים ובמורכבויות שונות ב. בחירה בין שאלות ג. בחירה באופן הצגת תוצרים ד. מסלול למידה עצמאי בקצב אישי +גלריה להעשרת ידע עולם ה. שיוך דיפרנציאלי של משימות בסביבה ו. מעקב מורה אחר התקדמות ז. מד"ל עם התייחסות מיוחדת למתקשים ומתקדמים
 • האם יש פריסה שנתית?
  האם יש פריסה שנתית? כן בהחלט. יש פריסה לפי חודשי לימוד, טקסטים, סוגות ויעדי הבנה. אנחנו עובדים על עדכונים אחרונים.

שאלות ותשובות

bottom of page