top of page
עולמות פוסטים לפייסבוק.png
Olmot_1_2x.png

איך מלמדים אוריינות ב2023?

רוצים שהתלמידים יגיעו עם חיוך לשיעור עברית, שתהיה להם מוטיבציה לקרוא ולכתוב?
הכירו את עולמות - התוכנית שמחזירה את הכיף ללימודי העברית. התוכנית מחברת את עולמם של התלמידים לשיעור ומגבירה את המוטיבציה ללמידה - קומיקס, משחקים, סרטונים, מייקריות, למידה דיגיטלית, ועוד המון הפתעות.

 

מה מיוחד בתוכנית עולמות?

חווית למידה עדכנית ורלוונטית לעולמם של הלומדים –  שתגרום לתלמידים "לשמוח" לפני כל שיעורי עברית(מניסיון).

מימונויות שפה בהלימה לעת הזאת בדגש על אוריינות דיגיטלית  - שילוב בין למידה עם ספר לימוד לסביבה דיגיטלית.

חיזוק שטף הקריאה ופרידה מדורגת מהניקוד  מסלול מיוחד לתרגול עצמאי של קריאה, שטף הקריאה ופרידה מדורגת מהניקוד.

מיומנויות המאה ה-21 – למידה עצמאית ושיתופית, חשיבה מסדר גבוה, מודעות חברתית ותרבותית ו-SEL.

s.png
s.png
s.png
s.png

מה מחכה לכם המורים והמורות בעולמות?

רצפי הוראה מגוונים  – ללמד בכל דרך שתבחרו - פעילויות למליאה, פעילויות בקבוצות, פעילויות דיגיטליות לתרגול וכן מסלולים לתרגול עצמאי של שטף הקריאה והעשרה.

מענה מדויק לשונות התלמידים - בחירה בין ובתוך פעילויות, עבודה בקצב אישי במסלול שטף קריאה, גיוון באורך ומורכבות הטקסטים ומערכת לניהול הלמידה.

מתן מענה לצרכים משתנים הסביבה דינמית ומתפתחת כל העת בהתאם לצרכים שלכם המורים ובהתאם לשינויים בתוכנית הלימודים.

מערכת לניהול למידה ויחידות הערכה  מאפשרות לכם להתבונן בזמן אמת על התקדמות התלמידים, לאתר האם יש קושי בנושא מסויים, להתאים את הלמידה לתלמיד ספציפי או לכיתה.

s.png
s.png
s.png
s.png
Olmot_2_2x.png

עולמות לכיתה ג

סדרה חדשה מבית מטח להוראת עברית
מכיתה ג׳ ועד ו׳

מה הסביבה כוללת

הבית – מסלול הלמידה המרכזי בהנחיית המורה. המצאות, מפגשים ומסעות - שלושת פרקי לימוד המשלבים למידה בסביבה הדיגיטלית יחד עם החוברות המודפסות.

קריאה בשטף –מסלול מיוחד לתרגול עצמאי של שטף קריאה ופרידה מדורגת מהניקוד. 

הגלריה – מסלול למידה חופשית לקידום למידה עצמאית ופיתוח רב תרבותי.

olamot_2.png
4.png
4.png
4.png
Olmot_3_2x.png

רוצה להציץ לסביבה של עלומות?

Olmot_4_2x.png
olamot_1 1.png
bottom of page