top of page
Group 2752_2x_edited.pngסביבת למידה היברידית חדשנית הנותנת מענה שלם ורלוונטי לתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני ולשונות הלומדים.
התוכנית משלבת בין סביבה דיגיטלית עשירה וחווייתית ל-4 חוברות מודפסות, מקדמת למידה פעילה ומעודדת מעורבות ואחריות של התלמידים.
 

מוכנים להתרגש שוב מהוראה? הכירו את סביבת הלמידה החדשה שלנו לעברית לכיתה ב.
אחרי שהתרגלנו ללמד באמצעות חוברות מודפסות וגם לשלב פעילויות דיגיטליות השלב הבא כבר פה!

Group 2752_2x.png
kesemLaptop.png
Kesem-b-only-books.png

הכירו את קסם וחברים לכיתה ב

Matchilimayelet-7.png

מה הקסם של התוכנית?

Group 2752_2x.png

מיומנויות שפה בהלימה לעת הזאת, בדגש על אוריינות דיגיטלית – שילוב חוברות מודפסות וסביבה דיגיטלית עשירה, למידה באמצעות ייצוגי תוכן מגוונים, פיתוח אוריינות דיגיטלית, והקניית אסטרטגיות להבנת הנקרא.

חוויית למידה עדכנית ורלוונטית לעולם של התלמידים - עולמות תוכן מסקרנים, למידה פעילה המשלבת בין הטקסט הכתוב לבין יצירה, מֵייקריוּת, סרטונים ואיורים, והכול בהתאמה לשונות לומדים ומורים. 

ביסוס וקידום שטף הקריאה מסלול חווייתי ומדורג לתרגול עצמאי של שטף הקריאה, תוך קבלת משוב מיידי וצבירת כוכבים להגברת המוטיבציה.

מיומנויות המאה ה-21  פיתוח למידה עצמאית ושיתופית, חשיבה מסדר גבוה, מודעות חברתית ותרבותית ו-SEL.

s.png
s.png
s.png
s.png

קוראים פה! – מסלול דיגיטלי לקידום שטף הקריאה בלמידה עצמאית. 

העץ של קסם – מסלול מרכזי בהנחיית מורה בארבעה נושאים: התחלה, משחק, קשר ויצירה.

הגלריה – אזור מיוחד להעשרה ולהנאה.

2-1.png
Mac Demo for wix.png
4.png
4.png
4.png

מה הסביבה כוללת

Group 3151_2x.png
kesemLaptop.png
Kesem-b-only-books.png
fly_2x.png

רוצה להציץ בסביבה של קסם?

05_edited.png
cloud2_2x.png
 • האם כותבים בספר הלימוד?
  לא. על פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, בכיתה ג' יש היתר לספר לימוד ללא כתיבה.
 • כדי ללמד עם התוכנית חייבים מחשבים זמינים כל הזמן?
  ללמידה מיטבית אנחנו ממליצים על עבודה מול מחשב שעתיים בשבוע. כלומר חלק מהתלמידים יכולים לעבוד מול המחשב, וחלק לעבוד בחוברת הלימוד.
 • כיצד רוכשים את התוכנית?
  את ספרי הלימוד רוכשים בחנויות הספרים או דרך המפיצים. לאחר הרכישה שולחים את רשימות הספרים לכתובת: sherut@cet.ac.il ואנחנו נפתח את ההרשאות לסביבה הדיגיטלית עבור המורה והתלמידים.
 • איך המענה לשונות בא לידי ביטוי בתוכנית?
  הנושא של היענות לשונות תלמידים ומורים הוא אחד העקרונות בפיתוח: א. טקסטים באורכים משתנים ובמורכבויות שונות ב. בחירה בין שאלות ג. בחירה באופן הצגת תוצרים ד. מסלול למידה עצמאי בקצב אישי + גלריה להעשרת ידע עולם ה. שיוך דיפרנציאלי של משימות בסביבה ו. מעקב מורה אחר התקדמות ז. מד"ל הכולל התייחסות מיוחדת למתקשים ומתקדמים
 • האם יש פריסה שנתית?
  כן, בהחלט. יש פריסה לפי חודשי לימוד, טקסטים, סוגות ויעדי הבנה. אנחנו עובדים על עדכונים אחרונים.

שאלות ותשובות

Group 2752_2x.png
Group 2752_2x.png
kesem-3.png

מה מחכה לכם, המורים והמורות, בקסם?

מהלכי הוראה מגוונים – המאפשרים למידה מונחית מורה בחוברות ובסביבה הדיגיטלית, וכוללים פעילויות למליאה, פעילויות בקבוצות, ופעילויות דיגיטליות לעבודה עצמאית.

מענה לשונות הלומדים בחירה בין פעילויות ובתוך פעילויות, עבודה בקצב אישי במסלול שטף הקריאה, גיוון באורך הטקסטים ומורכבותם, ומערכת לניהול הלמידה.

מערכת ניהול למידה  מאפשרת מעקב בזמן אמת אחר הלמידה, מיפוי הלומדים, ומתן מענה כיתתי, קבוצתי ואישי לפי צורך.

ליווי לאורך כל השנה ליווי פדגוגי מקצועי בהדרכות מקוונות ארציות, בבתי הספר ובקהילות הפייסבוק והווטסאפ. 

s.png
s.png
s.png
s.png

התוכנית להקניית הקריאה והכתיבה

Image 63_2x.png
Group 623.png
Group 3119_2x_edited.png
cloud2_2x.png
Web 1920 strip 02_2x.png
Web 1920 strip 03_2x.png
Web 1920 strip 04_2x.png
Web 1920 strip 07_2x.png
cloud2_2x.png
cloud2_2x.png
Web 1920 strip 09_2x.png
Web 1920 strip 05_2x.png
Web 1920 strip 06_2x.png
bottom of page