top of page

התלמידים שלך מתקשים בקריאה? 
קשיים בפענוח סימני הקריאה אינם חולפים עם הגיל, והפער בקרי
אה בין התלמידים עם הקשיים לבין חבריהם גדל עם הזמן. לפער הזה עלולות להיות השלכות על הישגים לימודיים וחברתיים, וכדי להתגבר עליו מומלץ ללמוד באמצעות תוכנית אישית.

הכירו את גמבה
סביבה דיגיטלית העוסקת בהוראה מותאמת בקצב למידה אישי לשיפור הדיוק וביסוס הקריאה באופן מדורג ושיטתי לפי סדר סימני הניקוד. הסביבה עשירה ומשחקית, ומיועדת לתלמידים מתקשים בקריאה או לתלמידים עם לקויות למידה. גמבה נותנת הזדמנות ללמוד לקרוא בהצלחה.

gamba_print.jpg

מה מיוחד בתוכנית של גמבה?

עצמאות הלומדים – הלמידה בסביבה מאפשרת עבודה עצמאית בזכות רצף פעילות ברור, חזרתיות, הוראות קוליות בתחילת כל משימה, ומשוב קולי וחזותי.

מעורבות וסקרנות גבוה של התלמידים  חוויית הלמידה בסביבה משלבת משחקיות במטרה להגביר את מידת העניין והסקרנות של התלמידים, כגון איסוף כוכבים וצבירת נקודות.

הסביבה מציעה למורה כלים להוראה – סרטונים העוסקים בתופעות ייחודיות בשפה, כלי לחקירת צירופים, יכולת שיוך משימות לתלמידים ועוד.

חיסכון בזמן ומאמץ למורה – הכול מאורגן בסביבה אחת, שפע תרגולים משחקיים עבור כל סימן ניקוד ובדיקה אוטומטית של פעילויות התרגול.

01 2.png
s.png
s.png
s.png
s.png

גמבה

ללמוד לקרוא בסביבה דיגיטלית

מה הסביבה כוללת?

מסלול למידה להתקדמות בקצב אישי או בהנחיית מורה – תרגול מדורג על פי סימני הניקוד, התמקדות בקריאה, כתיבה וניקוד של מילים בודדות ועד קריאת משפטים ללא ניקוד.

כלי הצירופים – מאפשר לתלמידים לבנות צירופים באמצעות בחירה של אות וסימן ניקוד. המחשב משמיע עיצור ואת הצירוף שנוצר.

ארבעה סרטונים העוסקים בתופעות ייחודיות בשפה – להצגה בכיתה.

4.png
4.png
4.png

דוחות – על ביצועי התלמידים עבור משימות שהוגדרו מראש

4.png

רוצה להציץ לסביבה של גמבה?

gamba_print.jpg

שאלות ותשובות

האם צריך לרכוש את גמבה לכל שכבת גיל בנפרד?
המינוי לגמבה הוא מינוי בית ספרי עבור כל שכבות הגיל.

האם ניתן לראות את ביצועי התלמידים?
כמובן! הסביבה מאפשרת לראות את ביצועי התלמידים עבור פעילויות ששויכו עבורם.

האם גמבה מתאימה להוראה בכיתה?
קיימים תכנים בגמבה שאנחנו ממליצים מאוד להעביר במליאה.

כיצד רוכשים את הסביבה? 
למעבר לטופס רכישה 

4.png
4.png
4.png
4.png
bottom of page