top of page

התלמידים שלך מתקשים בקריאה? 
קשיים בפענוח סימני הקריאה אינם חולפים עם הגיל, והפער בקרי
אה בין התלמידים עם הקשיים לבין חבריהם גדל עם הזמן. לפער הזה עלולות להיות השלכות על הישגים לימודיים וחברתיים, וכדי להתגבר עליו מומלץ ללמוד באמצעות תוכנית אישית.

הכירו את גמבה
סביבה דיגיטלית העוסקת בהוראה מותאמת בקצב למידה אישי לשיפור הדיוק וביסוס הקריאה באופן מדורג ושיטתי לפי סדר סימני הניקוד. הסביבה עשירה ומשחקית, ומיועדת לתלמידים מתקשים בקריאה או לתלמידים עם לקויות למידה. גמבה נותנת הזדמנות ללמוד לקרוא בהצלחה.

gamba_print.jpg

מה מיוחד בתוכנית של גמבה?

עצמאות הלומדים – הלמידה בסביבה מאפשרת עבודה עצמאית בזכות רצף פעילות ברור, חזרתיות, הוראות קוליות בתחילת כל משימה, ומשוב קולי וחזותי.

מעורבות וסקרנות גבוה של התלמידים  חוויית הלמידה בסביבה משלבת משחקיות במטרה להגביר את מידת העניין והסקרנות של התלמידים, כגון איסוף כוכבים וצבירת נקודות.

הסביבה מציעה למורה כלים להוראה – סרטונים העוסקים בתופעות ייחודיות בשפה, כלי לחקירת צירופים, יכולת שיוך משימות לתלמידים ועוד.

חיסכון בזמן ומאמץ למורה – הכול מאורגן בסביבה אחת, שפע תרגולים משחקיים עבור כל סימן ניקוד ובדיקה אוטומטית של פעילויות התרגול.

01 2.png
s.png
s.png
s.png
s.png

גמבה

ללמוד לקרוא בסביבה דיגיטלית

מה הסביבה כוללת?

מסלול למידה להתקדמות בקצב אישי או בהנחיית מורה – תרגול מדורג על פי סימני הניקוד, התמקדות בקריאה, כתיבה וניקוד של מילים בודדות ועד קריאת משפטים ללא ניקוד.

כלי הצירופים – מאפשר לתלמידים לבנות צירופים באמצעות בחירה של אות וסימן ניקוד. המחשב משמיע עיצור ואת הצירוף שנוצר.

ארבעה סרטונים העוסקים בתופעות ייחודיות בשפה – להצגה בכיתה.

4.png
4.png
4.png

דוחות – על ביצועי התלמידים עבור משימות שהוגדרו מראש

4.png

רוצה להציץ לסביבה של גמבה?

gamba_print.jpg

להתנסות בסביבה וקבלת פרטים נוספים יש להשאיר פרטים לפגישה אישית.

 • האם כותבים בספר הלימוד?
  לא. על פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, בכיתה ג' יש היתר לספר לימוד ללא כתיבה.
 • כדי ללמד עם התוכנית חייבים מחשבים זמינים כל הזמן?
  ללמידה מיטבית אנחנו ממליצים על עבודה מול מחשב שעתיים בשבוע. כלומר חלק מהתלמידים יכולים לעבוד מול המחשב, וחלק לעבוד בחוברת הלימוד.
 • כיצד רוכשים את התוכנית?
  את ספרי הלימוד רוכשים בחנויות הספרים או דרך המפיצים. לאחר הרכישה שולחים את רשימות הספרים לכתובת: sherut@cet.ac.il ואנחנו נפתח את ההרשאות לסביבה הדיגיטלית עבור המורה והתלמידים.
 • איך המענה לשונות בא לידי ביטוי בתוכנית?
  הנושא של היענות לשונות תלמידים ומורים הוא אחד העקרונות בפיתוח: א. טקסטים באורכים משתנים ובמורכבויות שונות ב. בחירה בין שאלות ג. בחירה באופן הצגת תוצרים ד. מסלול למידה עצמאי בקצב אישי + גלריה להעשרת ידע עולם ה. שיוך דיפרנציאלי של משימות בסביבה ו. מעקב מורה אחר התקדמות ז. מד"ל הכולל התייחסות מיוחדת למתקשים ומתקדמים
 • האם יש פריסה שנתית?
  כן, בהחלט. יש פריסה לפי חודשי לימוד, טקסטים, סוגות ויעדי הבנה. אנחנו עובדים על עדכונים אחרונים.

שאלות ותשובות

bottom of page