top of page
product bg.jpg

סדרת שבילים פלוס לכיתות א-ו

לחקור ולגלות את המתמטיקה

מלמדים מתמטיקה בעולם משתנה

סדרת שבילים פלוס נותנת מענה לאתגרי הלמידה החדשים באמצעות:

ליווי והדרכה במהלך השנה

בתי הספר והמורים נהנים מליווי מקצועי ושוטף הכולל: הדרכות פא"פ ומקוונות, מדריכים עשירים למורה, מגוון מעבדות דיגיטליות, מרכז מורים,עדכונים שוטפים למורים, ערכות אביזרים לתלמידים ועוד. הסדרה כוללת את כל נושאי הלימוד הנדרשים במתמטיקה בכיתות א-ו.

סביבת למידה מתקדמת ומשולבת דיגיטל 

סדרת שבילים פלוס משלבת פעילויות דיגיטיליות במקביל לספר הלימוד לכן ההוראה בה היא הוליסטית ומתקדמת אשר מסייעת במענה לשונות הלומדים.
סדרת שבילים פלוס במהדורתה הדיגיטלית כוללת מגוון עשיר של פעילויות אינטראקטיביות ומעבדות חדשות, המאפשרות לתלמידים עבודה דינמית בכלים מוחשיים שמייצגים את הרעיונות המתמטיים הנלמדים.

עדכניות ורלוונטיות

סדרת שבילים פלוס פותחה בהתאם למחקרים וגישות חדשות בהוראת מתמטיקה מהארץ ומהעולם ומהווה בסיס בפיתוח תובנה מספרית, חשיבה מתמטית וראייה מרחבית. הסדרה מאפשרת לתלמידים לגלות את המתמטיקה באופן פעיל, ולקשר בין המתמטיקה לבין העולם המוכר להם.

product bg.jpg

עם שבילים פלוס כולם מרוצים, גם המורים וגם התלמידים

1-header-pic.png

מה הפלוסים של שבילים פלוס?

פיתוח חשיבה אלגברית.png
עושר פדגוגי ודיגיטלי.png
מגוון דרכי הערכה 1.png
מגוון דרכי הערכה 2.png
מגוון דרכי הערכה 3.png
מגוון דרכי הערכה 4.png
מגוון דרכי הערכה 5.png

עושר פדגוגי ודיגיטלי

מגוון פעילויות אינטראקטיביות לתרגול נוסף והעמקה הכוללות: סרטונים מותאמים לשכבות הגיל השונות, הדמיות, מצגות, משחקים ופעילויות דיגיטיליות נוספות.
 

פיתוח חשיבה קדם אלגברית והנחת היסודות עבור הכיתות הגבוהות

בעזרת התמודדות מותאמת גיל עם נושאים כמו חוקיות של סדרות, שימוש במשתנים וחשיבה לוגית.

מגוון דרכי הערכה

שילוב ​מבדקי נייר ועיפרון, שאלונים דיגיטליים, הערכת חלופית, הערכה עצמית, מבדקי סיכום נושא, מיפויים  לתחילת, אמצע וסוף שנה.

סדרת שבילים פלוס כוללת:

 לכיתה א

Shvilim_1st_grade.jpg

לכיתה ב

Shvilim_2nd_grade.jpg

לכיתה ג

Shvilim_3rd_grade.jpg

לכיתה ד

Shvilim_4th_grade.jpg

לכיתה ה

Shvilim_5th_grade.jpg

לכיתה ו

Shvilim_6th_grade-2020.png

לכל ספר בסדרה, מדריך למורה עשיר ומפורט.

product bg.jpg

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו למפגש היכרות

bottom of page