top of page

שילוב תחומי דעת

ניתן לשלב את כלי התכנות לפיתוח כלים פדגוגיים בכל תחומי הדעת. התלמידים יכולים לבנות משחקים בתחומים שונים: מדעים, מתמטיקה, שפה, תנ"ך ועוד, ובנושאים שונים: גוף האדם, תזונה, מצולעים, שברים, יומני קריאה, חידונים באנגלית ועוד.

6-pic3.jpg

קוד פלוס 

סביבת למידה משולבת וחדשנית להוראת קוד בסקראץ' ביסודי

allpr_psd.png

ניהול למידה ואופן הערכה

אופק מאפשר ניהול משימות התלמידים לאורך השנה. הסביבה מכילה משימות הערכה מעצבת בסוף כל שני פרקים, פרויקטים לסיכום כמענה לתלמידים עם ניסיון קודם, כלים להערכה עצמית לשימוש המורה.
בנוסף, המענה לשונות זכה להצלחות עם ילדים בעלי צרכים רגשיים וקוגניטיבים שונים כמו מחוננים, קשב וריכוז, ילדים על הספקטרום ועוד.

6-pic1.jpg

גישה חדשנית להוראת תכנות

סביבת הלמידה מבוססת על ניסיון מצטבר מהתנסויות בשטח, וכן על מחקרים עדכניים מתחום הוראת מדעי המחשב בארץ ובעולם. הסביבה מכילה יותר מ-40 משחקים לאורך השנה ובניית המשחקים יוצרת מוטיבציה פנימית בקרב התלמידים.

6-pic2.jpg

 יתרונות נוספים לקוד פלוס

פיתוח החשיבה

מיומנויות המאה ה-21, אוריינות דיגיטליות, חשיבה אלגוריתמית, חשיבה ביקורתית, חשיבה חישובית, תקשורת, שיתופיות, יצירתיות ועוד.

6-pic5.jpg

תלמידים ומורים מספרים על קוד פלוס 

robi_2.png

בואו נבקר בספר הדיגיטלי: 

0.png7.png

נשמע מעניין?

בואו ניפגש 

מה מיוחד בקוד פלוס?

הדרכה וליווי לאורך השנה

מרכז מורים עשיר, זמינות גבוהה במענה לשאלות, קבוצת וואטסאפ ייעודית למלמדי קוד פלוס, הדרכות והשתלמות מוכרת לאופק חדש.

מענה לשונות המורים והתלמידים

משימות מותאמות לרמת ההוראה,

משחקיות ומסקרנות הבנויות באופן מדורג

.כדי לתת מענה לשונות

מתאים לכולם

אין צורך בידע קודם. מתאים לכל אחד ואחת.

למידה מנוהלת ומתוהלכת

תוכן שנתי שבנוי מרצף של משחקים לשנה שלמה,

מדריך למורה עם כלים פדגוגים מגוונים, דיונים, למידה מבוססת אתגר, יצירתיות, שיתוף ועוד.

0.png04..png
0.png2.png
0.png7.png

קוד פלוס
שלב 1

קוד פלוס
שלב 2

קוד פלוס
שלב 3

היכרות עם הסביבה, תנאים, לולאות, תכנות סדרתי ומקבילי ועוד. 

משתנים, ביטויי לוגיים, תיקון תקלות ועוד.

 נושאים מתקדמים: רשימות, לבני משתמש (פונקציות), וכפילים.

1.pn.png03.png
0.png6.png


התחדשנו!
בואו להכיר את סביבת הלמידה המתקדמת ביותר שמותאמת לתכנית הלימודים של משרד החינוך.

בהתאם לתוכנית החדשה, הסדרה תכלול שלושה חלקים לכיתות ד-ו:

bottom of page