top of page
07.png

הכירו את קשת

חוברת המיועדת לתלמידות ותלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד המתקשים ברכישת מיומנויות קריאה בסיסיות.
מטרתה לסייע בצמצום פערים באוריינות קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה. 

03.png

קשת

חוברת לקידום מיומנויות קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה

חוברת קשת מחולקת לארבעה פרקים: על עצמי, ילדות וילדים בעולם, בדמיון, בעלי חיים.
בכל שער מובאים טקסטים מסוגות שונות המאורגנים סביב נושא משותף.
הטקסטים עוסקים בנושאים רלוונטים, מעוררי סקרנות, רגש ומחשבה.

הפעילויות בחוברת מקדמות אורייניות באופן שיטתי ומובנה:

36.png

תיהלוך מדורג המקדם את הבנת הנקרא ותשאול ברמות חשיבה שונות.

 
 הרחבת אוצר מילים בתוך הקשר.

חיזוק הידע הלשוני.

הזמנות לכתיבה המשלבות מעורבות וביטוי אישי.

36.png
36.png
36.png

כל זאת, תוך קידום מיומנויות למידה עצמאית, חווית למידה מהנה וחיזוק תחושת המסוגלות של התלמידות והתלמידים.

12.png

מה בחוברת?

רוצה להתנסות בחוברת?

55.png
2.png
06.png
 • האם כותבים בספר הלימוד?
  לא. על פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, בכיתה ג' יש היתר לספר לימוד ללא כתיבה.
 • כדי ללמד עם התוכנית חייבים מחשבים זמינים כל הזמן?
  ללמידה מיטבית אנחנו ממליצים על עבודה מול מחשב שעתיים בשבוע. כלומר חלק מהתלמידים יכולים לעבוד מול המחשב, וחלק לעבוד בחוברת הלימוד.
 • כיצד רוכשים את התוכנית?
  את ספרי הלימוד רוכשים בחנויות הספרים או דרך המפיצים. לאחר הרכישה שולחים את רשימות הספרים לכתובת: sherut@cet.ac.il ואנחנו נפתח את ההרשאות לסביבה הדיגיטלית עבור המורה והתלמידים.
 • איך המענה לשונות בא לידי ביטוי בתוכנית?
  הנושא של היענות לשונות תלמידים ומורים הוא אחד העקרונות בפיתוח: א. טקסטים באורכים משתנים ובמורכבויות שונות ב. בחירה בין שאלות ג. בחירה באופן הצגת תוצרים ד. מסלול למידה עצמאי בקצב אישי + גלריה להעשרת ידע עולם ה. שיוך דיפרנציאלי של משימות בסביבה ו. מעקב מורה אחר התקדמות ז. מד"ל הכולל התייחסות מיוחדת למתקשים ומתקדמים
 • האם יש פריסה שנתית?
  כן, בהחלט. יש פריסה לפי חודשי לימוד, טקסטים, סוגות ויעדי הבנה. אנחנו עובדים על עדכונים אחרונים.

שאלות ותשובות

00.png
00.png
11.png
05.png
03.png
04.png
000.png
loader,gif

זמין בחנויות הספרים!

bottom of page