top of page
product bg.jpg

המרחב הישראלי

סביבת לימוד עשירה לגאוגרפיה

Hamerchav_Israeli-Gal-noHadgama.png
09_Hamerchav_desktop.png
Untitled design (10).png

סביבת למידה מובילה להוראת גאוגרפיה

בהתאם לתכנית הלימודים לכיתה ט

המרחב הישראלי מציגה גישה חדשנית ועדכנית  ללימודי גאוגרפיה.
הסביבה משלבת בין מגזין מודפס לבין סביבה דיגיטלית, ונותנת מענה לאתגרי הלמידה החדשים.

סביבת הלמידה כוללת עזרי הוראה ומגוון נרחב של פעילויות לתלמיד המטפחות את הידע הגאוגרפי ואת מיומנויות המאה ה-21, למשל: עבודת צוות, פיתוח חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, אוריינות נתונים.

פדגוגיה חדשנית

Israel_Numbers.jpg

תכנים עדכניים המתאימים לאופי המשתנה של המקצוע וכוללים סרטונים, תמונות והדמיות. באמצעות למידה דינמית התלמידים ירכשו כלים לבחון את המרחב שבו הם חיים, ללמוד להכיר אותו ולגבש עמדה מושכלת לגביו.

למידה חווייתית ופעילה

למידב חווייתית ופעילה המרחב הישראלי.png
3D-Elements_shade-Triangle.jpg
3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

נוף, אקלים וסביבה,
אוכלוסייה ויישובים
וכלכלה, תשתיות וסביבה. 

סביבה דיגיטלית

עשירה בסרטונים, בפעילויות אישיות וקבוצתיות ובתרגול מיומנויות מפה. 

3D-Elements_shade_zigzag.jpg

אפליקציית  OnTop

המאפשרת סריקת סמלילים מתוך הגליונות המודפסים לחוויית למידה דיגיטלית.

מגזין מודפס הכולל שלושה גילונות

bottom of page