top of page
product bg.jpg

לשון לתיכון

סביבות דיגיטליות לתיכון לכיתות י'–י"א

סביבות דיגיטליות להוראת לשון לתיכון לכיתות י, יא

בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה

הסביבות הדיגיטליות של לשון לתיכון מיועדות להוראת הלשון בדרך חדשנית, מרתקת וחווייתית. התכנים מותאמים לתחום העמקה לבחירה – תחביר או צורות. כל אחת מהסביבות בנויה מרצף שיעורים דיגיטליים הפרוסים לאורך כל השנה, וכוללת נושאי לימוד ותרגול המתאימים לכיתות י'–י"א בהתאם לארגון הלמידה החדש: הבנה והבעה, תחביר, מערכת הצורות (פועל ושם עצם) ותקינות. הסביבות מותאמות להוראה בכיתות שבהן כל התלמידים מצוידים במחשב או בכיתות שבהן יש מקרן.

mockup_new_lashon_latichon.png

למידה באמצעות יחידות המכילות הסברים מפורטים, תרגול מגוון, סרטונים, המחשות, טיפים, משחקי לשון, למידה מותאמת אישית, הוראה חלופית ועוד. הסביבות כוללות גם מצגות שיעור מתקדמות, פעילויות המתאימות לתלקיט דיגיטלי, משוב עצמי וסיוע עמיתים וכן מגוון מבדקים ומבחנים בנושאי הלימוד השונים.

יחידות לימוד דיגיטליות

6 side image.png

מרבית השאלות נבדקות אוטומטית על ידי המחשב, כך שהתלמידים מקבלים מייד משוב וציון ללא צורך בבדיקה ידנית. המורים יכולים לצפות בהתפלגות הציונים בכיתה, בזמני ההגשה וכן בתשובות של כל התלמידים ולהוסיף להן הערות אישיות.

יחידות לימוד בדיקות

4-pic5.jpg

לסביבות אלו מתלוות:

12 app.png

בכיתות י"א -
אפליקציית תרגול

עיצוב ללא שם (7).png

בכיתות י"א - מיקודית דיגיטלית

12 books.png

חוברות תרגול

חוברות תרגול

חוברת תרגול מתקדם (70%) וחוברת תרגול בסיסי (30%) על פי תחום ההעמקה – תחביר או צורות. החוברות מתאימות ללמידה בכיתות שבהן יש מקרן, אך לתלמידים אין מחשב.

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

מיקודית דיגיטלית לכיתות י"א

20 מבחנים מלאים בנוסח בחינות הבגרות, מבחנים מותאמים וכן עשרות תרגילים אינטראקטיביים.

3D-Elements_shade_zigzag.jpg

אפליקציית תרגול בגרות בלשון לכיתות י"א 

מכילה מאגר שאלות לתרגול במגוון נושאי הלשון: תחביר, פועל שם ותקינות.

3D-Elements_shade_yel_circle.jpg

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו לפגישה

מה התלמידים חושבים על
סביבת הלמידה לשון לתיכון?

הצצה לסביבת הלמידה

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו למפגש חשיפה בבית הספר

bottom of page