top of page
product bg.jpg

אקולוגיה | גוף האדם | התא | חיידקים ונגיפים 

קורסים דיגיטליים להוראה וללמידה בביולוגיה לתיכון

CATALOG-BIOLOGY.PNG

חדשנות פדגוגית דיגיטלית בביולוגיה לתלמידי 5 יח"ל הכוללת את חומרי הלימוד בהתאם לתכנית הלימודים החדשה

אקולוגיה

גוף האדם והתפרצות מגיפות:
ברכישת קורס גוף האדם בדגש
על
הומואוסטזיס ,
תקבלו את קורס התפרצות מגפות ללא עלות

3D-Elements_shade_yel_circle.jpg

התא, מבנה ופעילות

3D-Elements_shade-Triangle.jpg

חיידקים ונגיפים בגוף האדם

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg
3D-Elements_shade_zigzag.jpg

קורסים לבגרות בביולוגיה:

גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס

 • ברכישת קורס גוף האדם בדגש על הומואוסטזיס תקבלו את קורס התפרצות מגפות ללא עלות.

 • מותאם לתוכנית הלימודים החדשה

 • כולל את כל נושאי הלימוד הנדרשים: הגוף כמערכת, התא כיחידת תפקוד בסיסית של הגוף, ומערכות הגוף השונות (מערכת העיכול, הנשימה, ההובלה, הרבייה ועוד).

6-pic2.jpg
product bg.jpg

התא – מבנה ופעילות

 • מותאם לתוכנית הלימודים החדשה

 • כולל את כל נושאי הלימוד הנדרשים: התא (מבנה, הרכב כימי, קרום התא), פוטוסינתזה ונשימה תאית, אנזימים, מיטוזה ומיוזה, תורשה, מבנה ושכפול ‏DNA, מ-‏DNA לחלבון.

6-pic3.jpg

אקולוגיה

 • קורס דיגיטלי המותאם ללמידה בסמארטפון.

 • עוסק במדע בהתאמה של אורגניזמים לבתי הגידול שלהם, ביחסי הגומלין בין האורגניזמים עצמם ובינם לבין הגורמים הא-ביוטיים שבסביבתם וכן במשבר האקולוגי שנגרם בהשפעת האדם ובדרכים להשבת האיזון לטבע.

 • הקורס יוצר חיבור רגשי ועניין ע"י למידה מתוך תופעות טבע, עידוד תחושת אחריות גלובלית, הנעה לאקטיביזם אזרחי, קישור לנושאי ליבה בביולוגיה ומזמן דיונים וגיבוש דעות בנושאים ערכיים ואתיים.

 • קורס אקולוגיה מכיל פעילויות למידה, תרגולים וסיכומים באמצעות למידה מתופעות, למידה במובייל, למידה שיתופית, פודקאסטים וסביבת קורסליין.

6-pic1.jpg
 • קורס דיגיטלי המותאם ללמידה בסמארטפון.

 • כולל קישוריות לנושאי ליבה ולרעיונות מרכזיים חוצי-נושאים בביולוגיה.

 • למידה מתוך תופעות ומתוך מחקרים רלבנטיים. 

 • דגש על מחקרים פורצי דרך ומפגש עם חוקרים מעוררי השראה.

 • פיתוח חשיבה מדעית ומיומנויות חקר: רלוונטי גם למחקר המדעי בבגרות.

 • קידום חשיבה בינתחומית: פעילות המבוססת על סימולציה מדעית/חישובית.

 • נושאים מרכזיים: המיקרוביום האנושי וחשיבותו לקיום החיים; התרבות חיידקים; נגיפים; חיידקים כגורמי מחלות.

Biology-extention.jpg

חיידקים ונגיפים בגוף האדם

ביולוגיה מלמדים בסביבה דיגיטלית חדשנית

ארבעת הקורסים משלבים תכנים איכותיים המאפשרים הוראה ולמידה גם בסביבה דיגיטלית:

12-tirgul.jpg
12-tests.jpg

תרגול מותאם
לרמות למידה שונות

מבחנים
מתוקשבים

12-presentations.jpg

מצגות שיעור דינמיות

12-interactive.jpg

יחידות אינטראקטיביות

12-simulations.jpg

סימולציות

תמיכה וליווי לאורך כל השנה

צוותי ההוראה המלמדים עם הקורסים הדיגיטליים בביולוגיה מקבלים הדרכה והנחיה שוטפת על הכלים הדיגיטליים ועל השימוש המיטבי בהם בהוראה בכיתה, לאורך כל שנת הלימודים: מדריך למורה, ליוווי בקבוצת וואטסאפ ייעודית ועוד.

6 support.png
product bg.jpg

דפדפו להצצה לקורסים הדיגיטליים בביולוגיה:

התפרצות מגפות 
לרוכשים קורס גוף האדם יינתן הקורס התפרצות מגיפות ללא עלות
קורס דיגיטלי בינתחומי לכיתה י

 • הקורס משלב למידה של שלושה תחומי תוכן – ביולוגיה, מתמטיקה והיסטוריה ושל מיומנות המידול חישובי. השילוב הייחודי מאפשר למורים ולתלמידים למידה תחומית ובין-תחומית סביב בעיה מדעית-חברתית רלוונטית, בהתאם לאתגרים החינוכיים במאה ה-21.

 • הקורס מותאם ללמידה מרחוק ומאפשר למידה עצמית (לבד או בזוגות) בהנחיה מינימלית של המורה.

 • תוכני הקורס מותאמים לתוכנית הלימודים של משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לידע המתפתח ולמציאות המשתנה.

 • מיועד לתלמידי כיתה י', וניתן ללמוד באמצעותו במסגרת השכלה כללית או כמבוא למדעים.

Negifim-FB1200-2.png
bottom of page