top of page
  • הסביבה מותאמת לתוכנית הלימודים החדשה בחטיבה העליונה.

  • ניהול קל ופשוט של ההוראה - כל חומר הלימוד במקום אחד.

  • דרכי הוראה יצירתיות וחדשניות המעודדות שיח מתמטי בכיתה ומכניסות כיף לכל שיעור.

  • מענה לשונות – שאלוני תרגול בשלוש רמות: הכנה, מרכזי ואתגר.

  • מדריך למורה מוטמע בכל יחידה דיגיטלית ובכל פרק בסביבה.

  • מערכת ניהול למידה המאפשרת בקרה בזמן אמת על ביצועי הלומדים.

  • למידה חווייתית ופעילה בעזרת המחשות, סרטונים, סיטואציות מחיי היום-יום, משחקים ופעילויות מהנות לכל שיעור.

divider_matematika_149.png

התאמנו את הסביבה במיוחד בשבילכם

מאות מורות ומורים כבר נחשפו לסביבת הלמידה החדשה שלנו ומחכים ללמד איתה בכיתה שלהם! מסקרן?

Group 3088_2x.png
Group 3095_2x.png

מה מחכה לכם בסביבה החדשה?

divider_matematika_149_4.png
Hero BG_2x.png
Group 3093_2x.png

סביבת למידה וחוברת תרגול לכיתה ז

משנים את הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים

Acshev_Matmatika_Logo_web_f.png

רוצים לקבל התנסות במתנה בסביבה?

Group 3088_2x.png
Group 3096_2x.png
Group 3095_2x.png
Group 3088_2x.png
Strip01_2x.png
bottom of page