top of page

חוויית למידה מעמיקה ומהנה המשלבת סביבה דיגיטלי, המותאמת למקרן בכיתה, למחשב האישי וגם לטלפון הנייד, וכן חוברת תרגול מודפסת המלווה את הסביבה. החוברת מכילה תרגול רב בכל נושאי הלימוד לצד עזרים (טיפים) ללומד.

תהליך ההוראה והלמידה

תהליך ההוראה והלמידה.png

מרבית השאלות נבדקות אוטומטית ע"י המערכת, כך שהתלמיד מקבל מיד משוב וציון ללא צורך בבדיקה ידנית. ניתן יכול לצפות בהתפלגות הציונים בכיתה, בזמני ההגשה וכן בתשובות של כל תלמיד ותלמיד ולהוסיף להן הערות אישיות.

תרגילים ומבדקים אינטראקטיביים

1.jpg

הסביבה בנויה מרצף שיעורים דיגיטליים הפרוסים לאורך השנה, וכוללת הסברים מעמיקים לצד תרגול בדיק ומשוב מיידי, סרטונים לימודיים, חידות לשוניות, המחשות לשוניות, משחקים ומשימות שיתופיות.

יחידות לימוד דיגיטליות

2.jpg

כל אחד מהסביבות כוללת:

עכשיו עברית פוסטים לפייסבוק (8)_edited.png

סביבת למידה המותאמת לטלפון הנייד

עכשיו עברית פוסטים לפייסבוק (9)_edited.png

סביבת למידה דיגיטלית המותאמת למחשב האישי

גכעגעכע.png

חוברת תרגול

חוברת עבודה-

חוברת מלווה מודפסת המכילה תרגל רב בכל נושאי הלימוד לצד עזרים ("טיפים")

ללומד, ומאפשרת לתלמידים לתרגל בכתב במהלך השיעור ובלמידה בבית.

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

סביבה דיגיטלית המותאמת לטלפון הנייד -

רצף שיעורים דיגיטליים הפרוסם לאורך השנה, אשר מייצרים אצל התלמידים סקרנות ועניין בלימודי העברית, באמצעות מגוון תרגילים, משחקים, סרטונים, המחשות לשוניות תכנים עדכניים.

3D-Elements_shade_zigzag.jpg
product bg.jpg

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו למפגש היכרות

סדרת סביבות למידה דיגיטליות להוראת עברית בחט"ב

עכשיו עברית מציעה חוויית הוראה ולמידה מהנה ומעמיקה, שמנגישה את הטכנולוגיה החדשנית ביותר ללומדי העברית (הבנה, הבעה ולשון) בחטיבות הביניים. הסביבות מותאמות לטלפון הנייד, וכוללות מאות תרגילים וטקסטים מרתקים, עדכניים וערכיים מעולמם של התלמידים.

Shorter_Achshav_product.png
bottom of page