עכשיו עברית 

הבנה, הבעה ולשון לכיתות ז, ט

קורסי לימוד עם עשרות יחידות לימוד דיגיטליות

עכשיו עברית מציעה חוויית הוראה ולמידה מהנה ומעמיקה, שמנגישה את הטכנולוגיה החדשנית ביותר ללומדי העברית (הבנה, הבעה ולשון) בחטיבות הביניים. הקורסים מותאמים לטלפון הנייד, וכוללים מאות תרגילים וטקסטים מרתקים, עדכניים וערכיים מעולמם של התלמידים.

חוויית למידה מעמיקה ומהנה המשלבת קורס דיגיטלי, המותאם למקרן בכיתה, למחשב האישי וגם לטלפון הנייד, וכן חוברת תרגול מודפסת המלווה את הקורס. החוברת מכילה תרגול רב בכל נושאי הלימוד לצד עזרים (טיפים) ללומד.

תהליך ההוראה והלמידה

מרבית השאלות נבדקות אוטומטית ע"י המערכת, כך שהתלמיד מקבל מיד משוב וציון ללא בדיקה ידנית של המורה. המורה יכול לצפות בהתפלגות הציונים בכיתה, בזמני ההגשה וכן בתשובות של כל תלמיד ותלמיד ולהוסיף להן הערות אישיות.

תרגילים ומבדקים אינטראקטיביים

1.jpg

קורסים הבנויים מרצף שיעורים דיגיטליים הפרוסים לאורך השנה, וכוללים הסברים מעמיקים לצד תרגול בדיק ומשוב מיידי, סרטונים לימודיים, חידות לשוניות, המחשות לשוניות, משחקים ומשימות שיתופיות.

יחידות לימוד דיגיטליות

כל אחד מהקורסים כולל:

_mobile-lashon09.png

סביבת הלימוד מותאמת לטלפון הנייד

סביבת לימוד דיגיטלית המותאמת למחשב האישי

_book-lashon09.png

חוברת עבודה

חוברת עבודה-

חוברת מלווה מודפסת המכילה תרגל רב בכל נושאי הלימוד לצד עזרים ("טיפים")

ללומד, ומאפשרת לתלמידים לתרגל בכתב במהלך השיעור ובלמידה בבית.

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

קורס דיגיטלי המותאםלטלפון הנייד -

רצף שיעורים דיגיטליים הפרוסם לאורך השנה, אשר מייצרים אצל התלמידים סקרנות ועניין בלימודי העברית, באמצעות מגוון תרגילים, משחקים, סרטונים, המחשות לשוניות תכנים עדכניים.

3D-Elements_shade_zigzag.jpg

דוגמה קטנה מחוברת העבודה עכשיו עברית ט

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו למפגש היכרות