top of page
product bg.jpg

עכשיו עברית 

הבנה, הבעה ולשון לחטיבת הביניים

חוויית הלמידה מעמיקה ומהנה, והיא משלבת סביבה דיגיטלית וחוברת תרגול מודפסת המלווה אותה. הסביבה הדיגיטלית מותאמת למקרן בכיתה, למחשב האישי וגם לטלפון הנייד, והחוברת המלווה מכילה תרגול רב בכל נושאי הלימוד לצד עזרים (טיפים) ללומדים.

תהליך ההוראה והלמידה

תהליך ההוראה והלמידה.png

מרבית השאלות נבדקות אוטומטית על ידי המערכת, כך שהתלמידים מקבלים מייד משוב וציון ללא צורך בבדיקה ידנית. המורים יכולים לצפות בהתפלגות הציונים בכיתה, בזמני ההגשה וכן בתשובות של כל התלמידים ולהוסיף להן הערות אישיות.

תרגילים ומבדקים אינטראקטיביים

megalim.png

הסביבה בנויה מרצף שיעורים דיגיטליים הפרוסים לאורך השנה, וכוללת הסברים מעמיקים לצד תרגול בדיק ומשוב מיידי, סרטונים לימודיים, חידות לשוניות, המחשות לשוניות, משחקים ומשימות שיתופיות.

יחידות לימוד דיגיטליות

2.jpg

כל אחת מהסביבות כוללת:

עכשיו עברית פוסטים לפייסבוק (8)_edited.png

סביבת למידה דיגיטלית המותאמת לטלפון הנייד

עכשיו עברית פוסטים לפייסבוק (9)_edited.png

סביבת למידה דיגיטלית המותאמת למחשב האישי

גכעגעכע.png

חוברת תרגול מלווה

חוברת עבודה

חוברת מלווה מודפסת המכילה תרגול רב בכל נושאי הלימוד לצד עזרים (טיפים) ללומדים, ומאפשרת לתלמידים לתרגל בכתב במהלך השיעור ובלמידה בבית.

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

סביבה דיגיטלית המותאמת לטלפון הנייד 

רצף שיעורים דיגיטליים הפרוסים לאורך השנה ומייצרים אצל התלמידים סקרנות ועניין בלימוד מקצוע העברית באמצעות מגוון תרגילים, משחקים, סרטונים, המחשות לשוניות, תכנים עדכניים ועוד.

3D-Elements_shade_zigzag.jpg
product bg.jpg

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו למפגש היכרות

סדרת סביבות למידה דיגיטליות להוראת עברית בחט"ב

עכשיו עברית מציעה חוויית הוראה ולמידה מהנה ומעמיקה, שמנגישה את הטכנולוגיה החדשנית ביותר ללומדי העברית (הבנה, הבעה ולשון) בחטיבות הביניים. הסביבות מותאמות לטלפון הנייד, וכוללות מאות תרגילים וטקסטים מרתקים, עדכניים וערכיים מעולמם של התלמידים.

Shorter_Achshav_product.png
bottom of page