top of page
Header.png
Header.png

הרשמה להדרכות מקוונות על
הקורסים הדיגיטליים בביולוגיה:

BiologyComputers2.png

גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס | התא - מבנה ופעילות
אקולוגיה | חיידקים ונגיפים בגוף האדם

CetLogo.png

הרשמה להדרכות מקוונות תשפ"ב:

 היכרות עם הקורסים הדיגיטליים

יום ד | 20.10.21 | 20:30

המפגש כולל: היכרות עם מבנה הקורסים, התמצאות בסביבת הקורסים- פתיחת סביבת למידה, תזמון משימות, הצעות להוראה וללמידה היברידית.

שימושים מתקדמים בסביבות הקורסים

יום ב | 17.1.22 | 20:30

פיתוח ועריכה של יחידות לימוד ומבחנים קימיים, ויצירה של יחידות חדשות.

הערכה בסביבות הקורסים הדיגיטליים

יום ב |  8.11.21 | 20:30

המפגש כולל היכרות עם פיצ'ר ההערכה בקורסים, הצעות להוראה לשעה פרטנית והצעות להוראה היברדית.

מצגות אינטראקטיביות בסביבת הקורסים בביולוגיה 

יום ג | 25.1.22 | 20:30

איך הופכים את המצגות מסביבת הקורסים למצגות אינטראקטיביות.

כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי ביולוגיה המלמדים עם הקורסים הדיגיטליים בביולוגיה, נקיים לאורך שנת הלימודים סדרת מפגשי הדרכה מקוונים.
המפגשים כוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, שילוב פדגוגיות מתקדמות וכלים ללמידה היברידית.
* מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

bottom of page