כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי ביולוגיה המלמדים עם הקורסים הדיגיטליים בביולוגיה, נקיים לאורך שנת הלימודים הקרובה סדרת מפגשי הדרכה מקוונים.

המפגשים כוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, שילוב פדגוגיות מתקדמות וכלים ללמידה היברידית.

* מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

הרשמה להדרכות מקוונות על הקורסים הדיגיטליים בביולוגיה:

גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס

התא - מבנה ופעילות

אקולוגיה

חיידקים ונגיפים בגוף האדם

הרשמה להדרכות מקוונת תשפ"א:

 היכרות עם הקורסים הדיגיטליים

יום ב | 14.9 | 20:30

מיועד למורים חדשים ולמורים הזקוקים לריענון

המפגש כולל: היכרות עם מבנה הקורסים, התמצאות בסביבת הקורסים- פתיחת סביבת למידה, תזמון משימות, הצעות להוראה וללמידה היברידית.

היכרות עם  אקוטיביזם וניבוי מגיפות

יום ג | 17.11 | 20:30

מיועד לכלל מורי הקורסים בביולוגיה

היכרות עם יחידות עצמאיות הנלוות לקורסים: אקוטיביזם וניבוי מגיפות.

למידת עמיתים – מורים משתפים

יום ג |  26.1.2021 | 20:30

מיועד לכלל מורי הקורסים בביולוגיה

מורים המלמדים עם הקורסים יציגו רצפי הוראה לאותו נושא, וישתפו איך הם משלבים את סביבות הקורסים בהערכה לאורך השנה.

הערכה בסביבות הקורסים הדיגיטליים

יום ג |  20.10 | 20:30

מיועד לכלל מורי הקורסים בביולוגיה

<<למצגת המפגש

המפגש כולל היכרות עם פיצ'ר ההערכה בקורסים, הצעות להוראה לשעה פרטנית, הצעות להוראה היברדית, כולל היכרות עם הלוח השיתופי.

שימושים מתקדמים בסביבות הקורסים

יום ג | 29.12 | 20:30

מיועד לכלל מורי הקורסים בביולוגיה

פיתוח ועריכה של יחידות לימוד ומבחנים קימיים, ויצירה של יחידות חדשות.

קורס אקולוגיה בערבית

יום ה |  22.10 | 20:30

מיועד למורי קורס אקולוגיה בערבית. ההדרכה תתקיים בשפה העברית

היכרות עם מבנה הקורס, פתיחת סביבת למידה, תזמון משימות, שילוב יחידות הערכה, הצעות להוראה וללמידה היברידית.