top of page
Group 3030.png
Group 2510.png
Copy of WIX הכנת עמוד מידע שיווקי ב_MY WAY_CET_097 (1920 x 1080 px).gif
logo_my_way.png

מענה שלם לתוכנית הלימודים באנגלית
התוכנית כוללת ספר לימוד מודפס וסביבה דיגיטלית עשירה ומשלבת AI,  עם משוב מיידי על יכולות הקריאה.

Asset 5_3x_edited.png
Mask Group 25.png
Group 1447.png
Group 2513.png
Group 3028_edited.png

ללמד אנגלית עם תוכנית חדשנית שיש בה הכול:

 • סרטונים המעודדים שיח פורה בשפה האנגלית.

 • מהלך הוראה-למידה מובנה הנותן מענה שלם לתוכנית הלימודים.
 • סביבה דיגיטלית עשירה המותאמת לספר הלימוד.

 • מדריך למורה מפורט ונוח.

 • מערכת ניהול למידה המאפשרת בקרה בזמן אמת על ביצועי הלומדים. 

Path 22592.png
Path 22592.png
Path 22592.png

רוצה להכיר את MY WAY?
סדרה חדשה להוראת אנגלית ביסודי

Path 22592.png
Path 22592.png
Group 2610.png
Group 3029.png
Group 1448.png

דרך חדשה ומהנה ללמוד אנגלית

 • טכנולוגיית זיהוי קולי המרגילה את התלמידים לדבר ולהקשיב לעצמם על מנת לקבל בטחון ולשפר את ההגייה.

 • AI INSIDE – עם משוב מיידי על יכולות הקריאה.

 • פלטפורמה דיגיטלית אישית לתלמידים, שבה הם יכולים לתרגל את אוצר המילים.

 • למידה חווייתית, מסע סיפורי משעשע מלווה בדמויות מגוונות. 

 • שירים, סרטונים ומשחקים המותאמים לשפת הספר בצורה ישירה. 

 • יכולת להתקדם בלמידה באופן עצמאי באמצעות הנחיות מנוקדות בעברית בספר והנחיות מושמעות בסביבה הדיגיטלית.

 • התאמה לשונות: אתגרים למתקדמים וחזרה על תוכן הנלמד בסביבה הדיגיטלית.

.חומרי הלמידה נמצאים בתהליכי אישור מתקדמים של משרד החינוך*

Path 22590.png
Path 22590.png
Path 22590.png
Path 22590.png
Path 22590.png
Path 22590.png
Path 22590.png
Group 1451.png
Group 1460.png
Group 1460.png
Group 1461.png
Group 1461.png

למה ללמד עם My Way? 
קבלו הצצה 

מורה לאנגלית, רוצה לדעת עוד?

bottom of page