top of page
S_H_Logo_web.png

הסדרה האהובה והמוכרת עברה מתיחת פנים משמעותית, וכעת היא מותאמת לתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה!

Mask Group 47.png
ענן.png
ענן.png
ענן.png
ענן.png
ענן.png
ענן.png
ענן.png

מה התוכנית כוללת?

download.png
Mask Group 40.png
Stickers_ילד2_edited.png

רוצה להכיר את שבילים חדשים?
 

Group 2.png
אופניים.png
ענן.png
Mask Group 42.png
ענן.png
ארנב.png
ענן.png
ענן.png
2עצים.png

הסדרה מציעה ספרי לימוד חדשים; סביבה דיגיטלית עשירה למורה הכוללת יחידות הוראה למליאה, דפי עבודה ברמות שונות ופריטי הערכה; וסביבה משחקית לתלמידים הכוללת 130 משחקים חדשים.

עצים.png
shvilimhadashim_print.png

מה מחכה לכם בתוכנית החדשה?

  • סביבת למידה למורה – כל מה שצריך כדי ללמד, לפני השיעור > במהלך השיעור > אחרי השיעור. הסביבה כוללת: ספרי לימוד דיגיטליים, מדריך למורה, יחידות הוראה למליאה, משימות הערכה, פעילויות דיגיטליות, מעבדות וקבצים להדפסה.

  • מענה לשונות – פעילויות פתוחות המאפשרות השתתפות בכל רמות הידע. בכל פרק רצף פעילויות מדורג הכולל תרגול ברמות קושי שונות עד פעילויות אתגר; בחירה וריבוי תשובות; עמודי העמקה לתלמידים מתקדמים; מגוון סוגי פעילויות, אסטרטגיות ודרכי פתרון.

  • עידוד השיח המתמטי – התאמת רלוונטיות המתמטיקה לתחומים שונים ומגוונים בחיי היום-יום, טיפוח והשבחת השיח המתמטי ויכולות ההסבר וההנמקה.

  • טיפוח לומד עצמאי – דוגמאות פתורות, בדיקה עצמית, אפשרויות למגוון דרכי פתרון והערכה עצמית. 

  • מרחב הכנה דיגיטלי וחוברת הכנה לכיתה ב – מלווים את התלמידים מהגן עד להכנה לכיתה ב.

  • למידה חווייתית – סיפור מסגרת חווייתי ומהנה מעולמם של התלמידים; שילוב פעילויות מסקרנות, מאתגרות וחווייתיות הכוללות התייחסות לערכים חברתיים; סביבת למידה משחקית לתרגול; שילוב סרטונים ופעילויות דיגיטליות במהלך הלמידה.

רוצה להכיר את שבילים חדשים?
סדרה חדשה להוראת מתמטיקה ביסודי

104.png
Group 4_edited.png

למה שווה להיות חלק מקהילת המורים והמורות של שבילים חדשים?

  • כנסי חשיפה לצוותי ההוראה.

  • קבוצת ליווי לאורך כל השנה בווטאסאפ כולל תכנים, סרטוני DIY, חידות, פעילויות ועוד מגוון הפתעות.

  • תוכנית הדרכות שנתית.

  • הדרכות אישיות ובית ספריות.

אלפי מורות ומורים כבר שם - הצטרפו לקהילת המורים והמורות של שבילים חדשים

 

Mask Group 43.png
Group 2731_edited_edited.png
Asset 1.png
divider_shvilim_148_2.png
divider_shvilim_148_3.png
bottom of page