top of page

שלושה צעדים ראשונים להוראה-למידה עם התוכנית

לפני שמתחילים! 

חשוב לבדוק במזכירות בית הספר שרשימות התלמידים והכיתות מעודכנות

ומטח מוגדר כספק תוכן > מדריך למשתמש

1. הזמנת ספרי לימוד ומדריך למורה > לטופס
2. כניסה לסביבת הלמידה באתר אופק באמצעות הזדהות משרד החינוך ופתיחת סביבת למידה לכיתתך > סרטון היכרות עם הסביבה

הצטרפו לעדכונים ב-WhatsApp

social-01-512.png

הקהילה של עברית לחטיבה

הדרכות
הקהילה שלנו
מסלול התוכנית

לאורך השנה נקיים מפגשי הדרכה מקוונים.
במפגשים נעסוק בעקרונות מנחים ובהצעות מעשיות להוראה בסביבה הדיגיטלית ובספר 
לדוגמא, מיומנויות הבנת הנקרא, קידום שטף הקריאה ופרידה מניקוד ואסטרטגיות למידה.

הדרכות מקוונות לאורך כל השנה עם צוות עברית יסודי

היכרות עם הסביבה

המדריך למורה

עברית לתיכון היא תוכנית חדשנית ללימוד הבנה, הבעה ולשון.

סביבה דיגיטלית – רצף שיעורים דיגיטליים המייצרים אצל התלמידים סקרנות ועניין

בלימודי העברית, באמצעות מגוון משחקים, סרטונים וטקסטים עדכניים.

הסביבה מותאמת למקרן בכיתה, למחשב האישי ולנייד. 

חוברת גיבוי מודפסת – הכוללת עשרות טקסטים ותרגילים ומאפשרת תרגול בכתב בכיתה ובבית.

Group 4042.png
Group 4074.png

מה בתוכנית?

עברית לחטיבה לכיתה ז

כיף שהצטרפת!
כאן ניתן למצוא את כל המידע שיעזור לך ללמד עם התוכנית

ivrit le hativa7_print זמני 489.png
bottom of page