top of page

עברית לחטיבה לכיתה ז

כיף שהצטרפת!
כאן אפשר למצוא את כל המידע שיעזור לך ללמד עם התוכנית

ivrit le hativa7_print זמני 489.png

לפני שמתחילים! 

שלושה צעדים ראשונים להוראה-למידה עם התוכנית

Asset 1.png

חשוב לבדוק במזכירות בית הספר שרשימות התלמידים והכיתות מעודכנות

ומטח מוגדר כספק תוכן > מדריך למשתמש

1. הזמנת ספרי לימוד > לטופס
2. כניסה לסביבת הלמידה באתר אופק באמצעות הזדהות משרד החינוך >

 סרטון היכרות עם הסביבה
3. פתיחת סביבת למידה לכיתתך > סרטון פתיחת סביבה

היכרות עם הסביבה

הצטרפו לעדכונים ב-WhatsApp

הקהילה של עברית לחטיבה

social-01-512.png
הדרכות
הקהילה שלנו
מסלול התוכנית

לאורך השנה נקיים מפגשי הדרכה מקוונים.
במפגשים נעסוק בעקרונות מנחים ובהצעות מעשיות להוראה בסביבה הדיגיטלית ובספר הלימוד, 
לדוגמא, קידום עברית דבורה, אסטרטגיות להבנת הנקרא, מיומנויות הבנת הנשמע ופרידה מניקוד.

הדרכות מקוונות לאורך כל השנה עם צוות עברית לחטיבה

Asset 2.png

מדריך למורה מפורט ופתקאות למורה ביחידות הדיגיטליות.

סביבה דיגיטלית עשירה הכוללת למעלה מ-80 יחידות למליאה ולעבודה אישית וקבוצתית.בסביבה תמצאו מגוון רחב של סרטונים, המחשות, משחקים דיגיטליים, פעילויות לתרגול עברית דבורה ופודקאסט.

הסביבה מותאמת למקרן בכיתה, למחשב ולטלפון הנייד.

ספר לימוד מודפס עשיר בטקסטים ותרגילים ומאפשר מעבר קל ליחידות הדיגיטליות באמצעות ברקוד לסריקה. 

Group 4042.png
Group 4074.png

מה בתוכנית?

עברית לחטיבה היא תוכנית חדשנית לחיזוק השליטה בכל מיומנויות השפה ובדגש על עברית דבורה.

bottom of page