top of page

פלא טבע א-ב

פלא טבע א-ב

איזה כיף שהצטרפת

ברוכות וברוכים הבאים לעמוד ההדרכות שלנו. מזמינים אתכם להירשם להדרכות שיתקיימו במהלך השנה

* שימו לב: מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

bg-p.jpg

הדרכות לכיתה א׳

מלמדים עם פלא טבע א - חושים

יום שני

19.9

19:30

ההרשמה הסתיימה

חוברת בעלי חיים- היכרות עם רעיונות ותכנים מרכזיים

יום שני

18.3

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע א - סביבה

יום שני

20.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע א - האדם

יום שני

20.5

20:00

ההרשמה הסתיימה

חוברת צמחים - היכרות עם רעיונות ותכנים מרכזיים

יום שני

15.1

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ב׳

מלמדים עם פלא טבע ב - חומרים

יום שלישי

19.9

20:30

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע ב - חיים

יום שלישי

26.12

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע ב - עולם מגוון

יום שני

8.4

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ג׳

הדרכות לכיתה ד׳

הדרכות לכיתה ה׳

הדרכות לכיתה ו׳

הרשמה לכל ההדרכות

הדרכות לכיתות א׳-ב׳

מפגשי היערכות א-ב: בוקר

יום ראשון

20.8

10:00

ההרשמה הסתיימה

מפגשי היערכות א-ב: ערב

יום רביעי

23.8

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתות ג׳-ד׳

הדרכות לכיתות ה׳-ו׳

הדרכות לכיתות א׳-ג׳

הדרכות לכיתות א׳-ד׳

הדרכות לכיתות ד׳-ו׳

הדרכות ליסודי

הדרכות לחטיבת ביניים

הדרכות לתיכון

حلقات إرشاد للصفّ الأوّل

حلقات إرشاد للصفّ الثاني

حلقات إرشاد للصفّ الثالث

حلقات إرشاد للصفّ الرابع

حلقات إرشاد للصفّ الخامس

حلقات إرشاد للصفّ السادس

حلقات إرشاد للصفّ السابع

حلقات إرشاد للصفّ الثامن

حلقات إرشاد للصفّ التاسع

حلقات إرشاد للصفّ العاشر

حلقات إرشاد للصفّ الحادي عشر

حلقات إرشاد للصفّ الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفّين الأوّل والثاني

حلقات إرشاد للصفّين الثالث والرابع

حلقات إرشاد للصفّين الخامس والسادس

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الثالث

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الرابع

حلقات إرشاد للصفوف الرابع - السادس

حلقات إرشاد للمرحلة الابتدائيّة

حلقات إرشاد للمرحلة الثانويّة

حلقات إرشاد للمرحلة الإعداديّة

הדרכות לכיתות א׳-ט׳

הדרכות לכיתות א׳-יב׳

הדרכות לכיתות ט׳-יב׳

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - التاسع

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل – الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفوف التاسع – الثاني عشر

bottom of page