top of page
product bg.jpg

מדברים בעברית ב-ו

סדרה חווייתית לרכישת עברית בחינוך הערבי 

06_Hebrew_HP-cut.png

הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים

למה כדאי ללמד עם מדברים בעברית?

חיזוק מיומנות השיח הדבור:

הסדרה מדברים בעברית פותחה בהתאם לתוכנית הלימודים להוראת עברית בבתי ספר ערביים וכן לתוכנית "עברית על הרצף", שמכוונת לחיזוק הדיבור בעברית.

6-pic1.jpg

נושאים מעולמם של התלמידים:

הטקסטים בסדרה עוסקים בנושאים הקרובים לעולמם של התלמידים: חברות, חוגים, משחקים, פעילויות לשעות הפנאי ונוגעים בסוגיות אקטואליות וערכיות, שמקדמות חשיבה ודיון.

6-pic2.jpg

גישה רב לשונית:

הסדרה עושה שימוש מושכל בשפת האם - הערבית. החיבור בין השפות מאפשר לתלמידים להתרכז בעיקר ולהיעזר בתרגומים לערבית לשם הבנת מילים חדשות ולשם הבנת תופעות לשוניות דומות לערבית או שונות ממנה.

6-pic3.jpg

מה כוללת סדרת מדברים בעברית:

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

מארזי אביזרים לכיתות ג - ד

ערכות אביזרים צבעוניות ועשירות לפעילויות במליאה ובקבוצות. הערכה לכיתה ג כוללת כרטיסי אותיות, כרטיסי תמונות וכרטיסי מילים. הערכה לכיתה ד כוללת כרזות מפעילות וכרטיסי מילים.

3D-Elements_shade_zigzag.jpg

מדריך למורה לכל ספר לימוד

לספרים בסדרת מדברים בעברית ג-ו מדריך למורה עשיר, צבעוני ומפורט, המודפס בגוף ספר הלימוד.

3D-Elements_shade_yel_circle.jpg

ליווי והדרכה

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

מדברים בעברית לכיתה ב

שש חוברות משחק חווייתיות.

3D-Elements_shade_zigzag.jpg

מדברים בעברית לכיתות ג - ו

ספר לימוד ייעודי לכל שכבת גיל.

3D-Elements_shade_yel_circle.jpg

סביבה דיגיטלית עשירה

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

חוברות לתרגול אוצר מילים ולשון

כיתות ה-ו

החוברות מלוות את הספרים מדברים

בעברית לכיתות ה-ו ומציעות תרגול נוסף

של אוצר המילים והנושאים הלשוניים הנלמדים בספרים.

product bg.jpg

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו למפגש היכרות

מדברים בעברית לכיתה ב

משחקים, שרים ולומדים

ערכת החוברות מדברים בעברית לכיתה ב מפגישה את התלמידים עם השפה העברית בדרך מִשחקית וחווייתית ומשמשת בסיס איתן לתהליך הרכישה של השפה העברית.

הערכה פותחה בהתאמה לתוכנית הלימודים "טעימות בעברית" של משרד החינוך, והיא מסייעת בהקניה ובתרגול של אוצר מילים באמצעות משחקים המשלבים דיבור, צביעה, גזירה והדבקה.

ערכת החוברות כוללת 6 חוברות לימוד לפי הנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים: תחביבים, עונות השנה, כלי תחבורה, ניקיון ובריאות, משלח יד, קניות.

כל חוברת מלווה בהנחיות למורים (תחת הכותרת "למורה").

12-book_B_5.jpg
12-book_B_6.jpg
12-book_B_2.jpg
12-book_B_3.jpg
12-book_B_1.jpg
12-book_B_4.jpg

מדברים בעברית לכיתות ג- ו

כיתה ג - רכישת הקריאה והכתיבה

כיתה ד - ביסוס הקריאה וזמן עבר

כיתה ה - ביסוס כתיבה אישית, קריאת סיפורים ונטיית מילות יחס

כיתה ו - הקניית זמן עתיד, אימון קריאה ללא ניקוד וסרטונים

חדש!

חדש!

הסדרה פותחה על בסיס 5 עקרונות מובילים:

תרגול דיבור בעברית, גישה רב לשונית, למידה בעולם משתנה ודירוג ופיתוח מיומנויות.

product bg.jpg

רוצים לשמוע עוד?

בואו ניפגש!

bottom of page