top of page
product bg.jpg

עברית לתיכון

תוכנית להוראת עברית לכיתות י-יב

ivrit-latihon--devicesno-bg2.png

אז מה בתוכנית?

עברית לתיכון היא תוכנית חדשנית ללימוד הבנה, הבעה ולשון.

התוכנית כוללת:

  • סביבה דיגיטלית – רצף שיעורים דיגיטליים המייצרים אצל התלמידים סקרנות ועניין בלימודי העברית, באמצעות מגוון משחקים, סרטונים וטקסטים עדכניים. הסביבה מותאמת למקרן בכיתה, למחשב האישי  ולנייד.

  • חוברת גיבוי מודפסת – הכוללת עשרות טקסטים ותרגילים ומאפשרת תרגול בכתב בכיתה ובבית.

  • אפליקציה – הכוללת מאגר שאלות רחב לתרגול נושאי הלשון בבחינת הבגרות: הפועל, שם העצם, שם המספר ותקניות לשונית.

 ​

Ivrit-La-Tihon-mobile.jpg

יישומון לתרגול לשון

Ivrit-La-Tihon-desktop.jpg

סביבת לימוד דיגיטלית המותאמת למחשב האישי

Ivrit-La-Tihon-book.jpg

חוברת תרגול

MicrosoftTeams-image (2).png

כי ככה לומדים היום עברית

הרחבת אוצר המילים האקדמי ופיתוח אסטרטגיות של הבנת הנקרא ומיומנויות כתיבה, לצד יחידות תרגול והערכה המקדמות דיבור בשטף ועברית דבורה, בדומה לקיים בבחינת הבגרות.
 

הכנה לבחינת הבגרות ולעברית דבורה

  • תכנים עדכניים לחיי התלמידים, כולל שילוב מדיה.

  • מצגות אינטראקטיביות למורים.

  • תרגול דיגיטלי עם חיווי מידי לתלמידים.

פדגוגיה מתקדמת

Ivrit-la-tihon-04.jpg

למורה יש אפשרות לתזמן יחידות ללימוד עצמי, לעבודה עם ציון או כמבחן, ולקבל דוחות המשקפים תמונת מצב של הישיגי התלמידים. הקורס מציע עשרות יחידות ללמידה עצמית, כולל משוב מיידי.

ניהול למידה בזמן אמת

Ivrit-la-tihon-06.jpg

מוזמנים להתנסות ביחידות מהסביבה לדוגמא

bottom of page