top of page

ישראלים צעירים

מולדת לכיתה ב

5.png

ערכת למידה חדשנית וחווייתית במולדת

פדגוגיה חדשה: שיתוף, יצירה ושיחה. מאושר על ידי משרד החינוך.

ישראלים 4.png
3D-Elements_shade_zigzag.jpg

פיתוח מיומנויות המאה ה-21:

אמפתיה, סובלנות, כבוד, שיתוף פעולה.

3D-Elements_shade_yel_cqur.jpg

הכוללת חוברת פעילות, ערכת שיתוף וסביבה דיגיטלית. 

סביבת למידה עשירה

3D-Elements_shade-Triangle.jpg

ליווי צמוד במשך השנה

על ידי צוות הפיתוח בקבוצת וואטסאפ ייחודית.

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו לפגישה

מה ישראלים צעירים לכיתה ב כולל?

חוברת טקסטים ופעילויות

הכוללת שירים, סיפורים, משחקים, ופעילויות יצירה אישיות, קבוצתיות וכיתתיות.

ישראלים 1.png

"ערכת השיתוף שלי"

התלמידים יוצרים בעצמם את התוכן ומשתפים את חבריהם לכיתה באמצעות חוברת פעילויות, מדבקות תגובה וקלפי משחק.

ישראלים 2.png

סביבה דיגיטלית עשירה

מגוון פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים, סיפורים מקוריינים ומדריך למורה.

screen.png

רוצים לשמוע עוד?

הזמינו אותנו למפגש היכרות

bottom of page