top of page
Olmot_2_2x.png

לפני שמתחילים! חשוב לבדוק במזכירות בית הספר שרשימות התלמידים והכיתות מעודכנות ומטח מוגדר כספק תוכן > מדריך למשתמש
 

 


1. הזמנת ספרי לימוד ומדריך למורה > לטופס
2. כניסה לסביבת הלמידה באתר אופק באמצעות הזדהות משרד החינוך
 ופתיחת סביבת למידה לכיתתך > סרטון פתיחת סביבה

שלושה צעדים ראשונים להוראה-למידה עם התוכנית

Olamot03Wix.png

כיף שהצטרפת!
כאן ניתן למצוא את כל המידע שיעזור לך ללמד עם התוכנית

הקהילה של עולמות ג

2.png2.png

הצטרפו לעדכונים ב-WhatsApp

social-01-512.png
Olmot_3_2x.png
Olamot.png
הדרכות
הקהילה שלנו
מסלול התוכנית

לאורך השנה נקיים מפגשי הדרכה מקוונים.
במפגשים נעסוק בעקרונות מנחים ובהצעות מעשיות להוראה בסביבה הדיגיטלית ובספר 
לדוגמא, מיומנויות הבנת הנקרא, קידום שטף הקריאה ופרידה מניקוד ואסטרטגיות למידה.

הדרכות מקוונות לאורך כל השנה עם צוות עברית יסודי

Olmot_4_2x.png
היכרות עם הסביבה

עולמות לכיתה ג

מה בתוכנית?

"הבית של עולמות" – מסלול מרכזי בהנחיית מורה בשלושה נושאים: מסעות, מפגשים והמצאות.

קריאה בשטף – מסלול דיגיטלי לקידום שטף הקריאה ופרידה מדורגת מניקוד בלמידה עצמית.

הגלריה – אזור מיוחד להעשרה ולהנאה.
 

OlamotBubbles.png
Olmot_1_2x.png
4.png
4.png
4.png

התוכנית עולמות לכיתה ג היא סביבת למידה היברידית חדשנית, המשלבת בין סביבה  דיגיטלית לספר לימוד, ונותנת מענה שלם, רלוונטי ועדכני לתוכנית הלימודים בחינוך לשוני.

bottom of page