top of page
Olamot03Wix.png

כיף שהצטרפת!
כאן ניתן למצוא את כל המידע שיעזור לך ללמד עם התוכנית

עולמות לכיתה ג

Olmot_2_2x.png

1. הזמנת ספרי לימוד ומדריך למורה > לטופס
2. כניסה לסביבת הלמידה באתר אופק באמצעות הזדהות משרד החינוך
 

ופתיחת סביבת למידה לכיתתך > סרטון פתיחת סביבה

לפני שמתחילים!

חשוב לבדוק במזכירות בית הספר שרשימות התלמידים והכיתות מעודכנות ומטח מוגדר כספק תוכן > מדריך למשתמש
 

24.png

שלושה צעדים ראשונים להוראה-למידה עם התוכנית

היכרות עם הסביבה
מסלול התוכנית

"הבית" של עולמות – מסלול הלמידה המרכזי בהנחיית המורה. במסלול שלושה שערים המשלבים למידה בסביבה הדיגיטלית ובספר הלימוד: מסעות,
מפגשים והמצאות.


קריאה בשטף – מסלול דיגיטלי לקידום שטף הקריאה ופרידה מדורגת מניקוד בלמידה עצמית.

הגלריה – אזור מיוחד להעשרה ולהנאה.
 

מה בתוכנית?

OlamotBubbles.png
Olmot_1_2x.png

התוכנית עולמות לכיתה ג היא סביבת למידה היברידית חדשנית, המשלבת בין סביבה  דיגיטלית לספר לימוד, ונותנת מענה שלם, רלוונטי ועדכני לתוכנית הלימודים בחינוך לשוני.

s.png
s.png
s.png
הדרכות
הקהילה שלנו

לאורך השנה נקיים מפגשי הדרכה מקוונים.
במפגשים נעסוק בעקרונות מנחים ובהצעות מעשיות להוראה בסביבה הדיגיטלית ובספר 
לדוגמא, מיומנויות הבנת הנקרא, קידום שטף הקריאה ופרידה מניקוד ואסטרטגיות למידה.

40_edited.png

הדרכות מקוונות לאורך כל השנה עם צוות עברית יסודי

image.png
Olmot_3_2x.png

הקהילה של עולמות ג

הצטרפו לעדכונים ב-WhatsApp

social-01-512.png
Olamot.png
Mask Group 45.png
69.png
image_edited.png
bottom of page