top of page

קסם וחברים לכיתה א

קסם וחברים לכיתה א

הגעת לעמוד ההדרכות שלנו – זה הזמן להירשם!

מפגשי ההדרכה מקוונים, ובמהלכם נציג עקרונות מנחים וכלים מעשיים להוראה משמעותית של הקריאה והכתיבה על פי "קסם וחברים".

* חשוב לדעת: מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים, כדאי לעקוב אחר הפרסומים שלנו.

bg-p.jpg

הדרכות לכיתה א׳

כנס לפתיחת השנה

יום שלישי

22.8

20:00

ההרשמה הסתיימה

הקניית סימן הניקוד שווא ומיליות בחוברת 1

יום שני

13.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

הקניית סימני הניקוד צירה-סגול

יום שלישי

26.3

20:00

ההרשמה הסתיימה

כנס לפתיחת השנה

יום רביעי

23.8

09:00

ההרשמה הסתיימה

הקניית סימן הניקוד חיריק

יום שלישי

19.12

20:00

ההרשמה הסתיימה

הקניית סימני הניקוד שורוק-קובוץ

יום שלישי

7.5

20:00

ההרשמה הסתיימה

הקניית סימני הניקוד קמץ-פתח ושווא

יום שלישי

19.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

הקניית סימן הניקוד חולם

יום שלישי

20.2

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ב׳

הדרכות לכיתה ג׳

הדרכות לכיתה ד׳

הדרכות לכיתה ה׳

הדרכות לכיתה ו׳

הרשמה לכל ההדרכות

הדרכות לכיתות א׳-ב׳

הדרכות לכיתות ג׳-ד׳

הדרכות לכיתות ה׳-ו׳

הדרכות לכיתות א׳-ג׳

הדרכות לכיתות א׳-ד׳

הדרכות לכיתות ד׳-ו׳

הדרכות ליסודי

הדרכות לחטיבת ביניים

הדרכות לתיכון

حلقات إرشاد للصفّ الأوّل

حلقات إرشاد للصفّ الثاني

حلقات إرشاد للصفّ الثالث

حلقات إرشاد للصفّ الرابع

حلقات إرشاد للصفّ الخامس

حلقات إرشاد للصفّ السادس

حلقات إرشاد للصفّ السابع

حلقات إرشاد للصفّ الثامن

حلقات إرشاد للصفّ التاسع

حلقات إرشاد للصفّ العاشر

حلقات إرشاد للصفّ الحادي عشر

حلقات إرشاد للصفّ الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفّين الأوّل والثاني

حلقات إرشاد للصفّين الثالث والرابع

حلقات إرشاد للصفّين الخامس والسادس

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الثالث

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الرابع

حلقات إرشاد للصفوف الرابع - السادس

حلقات إرشاد للمرحلة الابتدائيّة

حلقات إرشاد للمرحلة الثانويّة

حلقات إرشاد للمرحلة الإعداديّة

הדרכות לכיתות א׳-ט׳

הדרכות לכיתות א׳-יב׳

הדרכות לכיתות ט׳-יב׳

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - التاسع

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل – الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفوف التاسع – الثاني عشر

bottom of page