top of page

קסם וחברים לכיתה ב

קסם וחברים לכיתה ב

הגעת לעמוד ההדרכות שלנו – זה הזמן להירשם!

מפגשי ההדרכה מקוונים, ובמהלכם נציג עקרונות מנחים ועצות מעשיות להוראה בסביבה הדיגיטלית ובחוברות של "קסם וחברים" לכיתה ב.

* חשוב לדעת: מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים, כדאי לעקוב אחר הפרסומים שלנו.

bg-p.jpg

הדרכות לכיתה א׳

הדרכות לכיתה ב׳

כנס למידה במטח לפתיחת השנה

יום ראשון

27.8

09:00

ההרשמה הסתיימה

שטף קריאה – הגדרות, אסטרטגיות וטיפים במסלול "קוראים פה"

יום שלישי

17.10

20:30

ההרשמה הסתיימה

עקרונות והצעות להוראה בנושא משחק

יום שלישי

28.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

עקרונות והצעות להוראה בנושא יצירה

יום רביעי

3.4

20:00

ההרשמה הסתיימה

עקרונות והצעות להוראה בנושא התחלה

יום שני

4.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

שימוש מיטבי בסביבה הדיגיטלית

יום חמישי

19.10

14:00

ההרשמה הסתיימה

עקרונות והצעות להוראה בנושא קשר

יום שלישי

30.1

20:00

ההרשמה הסתיימה

שימוש מיטבי בסביבה הדיגיטלית

יום ראשון

15.10

14:30

ההרשמה הסתיימה

עקרונות והצעות להוראה בנושא משחק

יום רביעי

15.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

כתיבה ב"קסם וחברים ב" – אסטרטגיות, מיומנויות וכלים לפיתוח הכתיבה

יום שלישי

5.3

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ג׳

הדרכות לכיתה ד׳

הדרכות לכיתה ה׳

הדרכות לכיתה ו׳

הרשמה לכל ההדרכות

הדרכות לכיתות א׳-ב׳

הדרכות לכיתות ג׳-ד׳

הדרכות לכיתות ה׳-ו׳

הדרכות לכיתות א׳-ג׳

הדרכות לכיתות א׳-ד׳

הדרכות לכיתות ד׳-ו׳

הדרכות ליסודי

הדרכות לחטיבת ביניים

הדרכות לתיכון

حلقات إرشاد للصفّ الأوّل

حلقات إرشاد للصفّ الثاني

حلقات إرشاد للصفّ الثالث

حلقات إرشاد للصفّ الرابع

حلقات إرشاد للصفّ الخامس

حلقات إرشاد للصفّ السادس

حلقات إرشاد للصفّ السابع

حلقات إرشاد للصفّ الثامن

حلقات إرشاد للصفّ التاسع

حلقات إرشاد للصفّ العاشر

حلقات إرشاد للصفّ الحادي عشر

حلقات إرشاد للصفّ الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفّين الأوّل والثاني

حلقات إرشاد للصفّين الثالث والرابع

حلقات إرشاد للصفّين الخامس والسادس

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الثالث

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الرابع

حلقات إرشاد للصفوف الرابع - السادس

حلقات إرشاد للمرحلة الابتدائيّة

حلقات إرشاد للمرحلة الثانويّة

حلقات إرشاد للمرحلة الإعداديّة

הדרכות לכיתות א׳-ט׳

הדרכות לכיתות א׳-יב׳

הדרכות לכיתות ט׳-יב׳

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - التاسع

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل – الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفوف التاسع – الثاني عشر

bottom of page