top of page

שבילים פלוס

שבילים פלוס

מפגשי הדרכה מקוונים

כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי שבילים פלוס, נקיים לאורך שנת הלימודים הקרובה סדרת מפגשי הדרכה מקוונים, על פי שכבת גיל. מפגשי ההדרכה כוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, כלים ללמידה היברידית ושילוב פדגוגיות מתקדמות.
כדי לתת מענה מתאים לכל שכבת גיל, נתחיל כל מפגש יחד ולאחר מכן נתחלק לחדרים על פי שכבות.

*מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

bg-p.jpg

הדרכות לכיתה א׳

הדרכות לכיתה ב׳

הדרכות לכיתה ג׳

הדרכות לכיתה ד׳

הדרכות לכיתה ה׳

הדרכות לכיתה ו׳

הרשמה לכל ההדרכות

הדרכות לכיתות א׳-ב׳

הדרכות לכיתות ג׳-ד׳

הדרכות לכיתות ה׳-ו׳

הדרכות לכיתות א׳-ג׳

מפגש הדרכה ראשון

יום רביעי

20.9

20:00

לכיתות א-ג
ההרשמה הסתיימה

מפגש הדרכה שלישי

יום רביעי

15.5

20:00

לכיתות א-ג
ההרשמה הסתיימה

מפגש הדרכה עם בדרך שלי

יום שלישי

10.10

20:00

כפל וחילוק לכיתה ג
ההרשמה הסתיימה

מפגש הדרכה שני

יום שני

27.11

20:00

לכיתות א-ג
ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתות א׳-ד׳

הדרכות לכיתות ד׳-ו׳

מפגש הדרכה ראשון

יום שלישי

19.9

20:00

לכיתות ד-ו
ההרשמה הסתיימה

מפגש הדרכה שלישי

יום שלישי

21.5

20:00

לכיתות ד-ו
ההרשמה הסתיימה

מפגש הדרכה עם בדרך שלי

יום רביעי

11.10

20:00

שברים לכיתות ד-ה
ההרשמה הסתיימה

מפגש הדרכה שני

יום שני

4.12

20:00

לכיתות ד-ו
ההרשמה הסתיימה

הדרכות ליסודי

הדרכות לחטיבת ביניים

הדרכות לתיכון

حلقات إرشاد للصفّ الأوّل

حلقات إرشاد للصفّ الثاني

حلقات إرشاد للصفّ الثالث

حلقات إرشاد للصفّ الرابع

حلقات إرشاد للصفّ الخامس

حلقات إرشاد للصفّ السادس

حلقات إرشاد للصفّ السابع

حلقات إرشاد للصفّ الثامن

حلقات إرشاد للصفّ التاسع

حلقات إرشاد للصفّ العاشر

حلقات إرشاد للصفّ الحادي عشر

حلقات إرشاد للصفّ الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفّين الأوّل والثاني

حلقات إرشاد للصفّين الثالث والرابع

حلقات إرشاد للصفّين الخامس والسادس

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الثالث

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الرابع

حلقات إرشاد للصفوف الرابع - السادس

حلقات إرشاد للمرحلة الابتدائيّة

حلقات إرشاد للمرحلة الثانويّة

حلقات إرشاد للمرحلة الإعداديّة

הדרכות לכיתות א׳-ט׳

הדרכות לכיתות א׳-יב׳

הדרכות לכיתות ט׳-יב׳

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - التاسع

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل – الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفوف التاسع – الثاني عشر

bottom of page