top of page

פלא טבע ג-ד

פלא טבע ג-ד

איזה כיף שהצטרפת

ברוכות וברוכים הבאים לעמוד ההדרכות שלנו. מזמינים אתכם להירשם להדרכות שיתקיימו במהלך השנה

* שימו לב: מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

bg-p.jpg

הדרכות לכיתה א׳

הדרכות לכיתה ב׳

הדרכות לכיתה ג׳

מלמדים עם פלא טבע ג - עולם חלל

יום שני

18.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע ג - עולם אנרגיה

יום ראשון

5.5

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע ג - עולם צמחים

יום שלישי

14.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע ג - עולם חומרים

יום שלישי

13.2

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ד׳

מלמדים עם פלא טבע ד - עולם גוף האדם

יום רביעי

20.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע ד - עולם הסביבה

יום שני

6.5

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע ד - עולם בעלי חיים

יום שלישי

5.12

20:00

ההרשמה הסתיימה

מלמדים עם פלא טבע ד - עולם חומרים

יום שני

5.2

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ה׳

הדרכות לכיתה ו׳

הרשמה לכל ההדרכות

הדרכות לכיתות א׳-ב׳

הדרכות לכיתות ג׳-ד׳

מפגשי היערכות ג-ד: בוקר

יום שני

21.8

10:00

ההרשמה הסתיימה

מפגשי היערכות ג-ד: ערב

יום שלישי

22.8

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתות ה׳-ו׳

הדרכות לכיתות א׳-ג׳

הדרכות לכיתות א׳-ד׳

הדרכות לכיתות ד׳-ו׳

הדרכות ליסודי

הדרכות לחטיבת ביניים

הדרכות לתיכון

حلقات إرشاد للصفّ الأوّل

حلقات إرشاد للصفّ الثاني

حلقات إرشاد للصفّ الثالث

حلقات إرشاد للصفّ الرابع

حلقات إرشاد للصفّ الخامس

حلقات إرشاد للصفّ السادس

حلقات إرشاد للصفّ السابع

حلقات إرشاد للصفّ الثامن

حلقات إرشاد للصفّ التاسع

حلقات إرشاد للصفّ العاشر

حلقات إرشاد للصفّ الحادي عشر

حلقات إرشاد للصفّ الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفّين الأوّل والثاني

حلقات إرشاد للصفّين الثالث والرابع

حلقات إرشاد للصفّين الخامس والسادس

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الثالث

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الرابع

حلقات إرشاد للصفوف الرابع - السادس

حلقات إرشاد للمرحلة الابتدائيّة

حلقات إرشاد للمرحلة الثانويّة

حلقات إرشاد للمرحلة الإعداديّة

הדרכות לכיתות א׳-ט׳

הדרכות לכיתות א׳-יב׳

הדרכות לכיתות ט׳-יב׳

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - التاسع

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل – الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفوف التاسع – الثاني عشر

bottom of page