top of page

מדברים בעברית

מדברים בעברית

הגעת לעמוד ההדרכות שלנו – זה הזמן להירשם!

לאורך השנה נקיים מפגשי הדרכה מקוונים.
במפגשים נעסוק בנושאים מתוכנית הלימודים וניתן כלים ללמידה היברידית ולשילוב של פדגוגיות מתקדמות.

* חשוב לדעת: מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים, כדאי לעקוב אחר הפרסומים שלנו.

bg-p.jpg

הדרכות לכיתה א׳

הדרכות לכיתה ב׳

היכרות עם החוברות לכיתה ב ועם הסביבה הדיגיטלית

יום שלישי

5.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ג׳

ללמד אותיות – זיהוי וכתיבה

יום רביעי

27.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

להתחיל לקרוא – עקרונות בהוראת התנועות וכלים מעשיים

יום שני

13.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ד׳

לקרוא סיפור – סיפורי עם וסיפור בהמשכים

יום שני

30.10

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתה ה׳

הדרכות לכיתה ו׳

הרשמה לכל ההדרכות

הדרכות לכיתות א׳-ב׳

הדרכות לכיתות ג׳-ד׳

להתחיל שנה עם "מדברים בעברית" – למורים חדשים

יום שני

11.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתות ה׳-ו׳

להתחיל שנה עם "מדברים בעברית" – למורים חדשים

יום רביעי

13.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

בואו נדבר! עידוד הבעה וקידום עברית דבורה

יום שני

22.1

20:00

ההרשמה הסתיימה

מילים ועוד מילים – לימוד ותרגול של אוצר מילים

יום רביעי

11.10

20:00

ההרשמה הסתיימה

להתכונן למבחן – מבדקי הערכה של "מדברים בעברית"

יום רביעי

6.12

20:00

ההרשמה הסתיימה

הדרכות לכיתות א׳-ג׳

הדרכות לכיתות א׳-ד׳

הדרכות לכיתות ד׳-ו׳

הדרכות ליסודי

הדרכות לחטיבת ביניים

הדרכות לתיכון

حلقات إرشاد للصفّ الأوّل

حلقات إرشاد للصفّ الثاني

حلقات إرشاد للصفّ الثالث

حلقات إرشاد للصفّ الرابع

حلقات إرشاد للصفّ الخامس

حلقات إرشاد للصفّ السادس

حلقات إرشاد للصفّ السابع

حلقات إرشاد للصفّ الثامن

حلقات إرشاد للصفّ التاسع

حلقات إرشاد للصفّ العاشر

حلقات إرشاد للصفّ الحادي عشر

حلقات إرشاد للصفّ الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفّين الأوّل والثاني

حلقات إرشاد للصفّين الثالث والرابع

حلقات إرشاد للصفّين الخامس والسادس

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الثالث

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الرابع

حلقات إرشاد للصفوف الرابع - السادس

حلقات إرشاد للمرحلة الابتدائيّة

حلقات إرشاد للمرحلة الثانويّة

حلقات إرشاد للمرحلة الإعداديّة

הדרכות לכיתות א׳-ט׳

הדרכות לכיתות א׳-יב׳

הדרכות לכיתות ט׳-יב׳

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - التاسع

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل – الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفوف التاسع – الثاني عشر

bottom of page