top of page

מלמדים עברית בעולם

מלא אפשרויות

הכירו את המוצרים המובילים ללימוד השפה העברית לעולם חדשים ולילדי התפוצות 

colorsW.png
logo-bishvilwgite.gif
besodhaivtirlogo.png

עברית

בקליק

logoyeshw.png

עברית        English

אתר "עברית בקליק" הוא מאגר להוראת השפה העברית בתפוצות ולעולים חדשים, המזמן מפגש בלתי אמצעי עם השפה העברית כשפה חיה, תוך היכרות עם ילדים החיים בישראל.

למי הוא מתאים?

למורים לעברית שמעוניינים לקדם את תלמידיהם באופן מדורג לקראת שליטה במיומנויות השפה העברית.

ivrit-be-klik.png

יתרונות האתר:

האתר מחולק לארבעה שלבים שמאפשרים למידה הדרגתית

שילוב של סרטוני וידאו קצרים, משחקים אינטראקטיביים, דפי עבודה, כרטיסי הברקה (flash cards) ועוד.

הנושאים הדקדוקיים משולבים באופן טבעי ככל האפשר בתכנים של הפריטים השונים.

עברית

בקליק

Asset 4.png

'בְּסוֹד הָעִבְרִית' הוא ספר ללימוד השפה עברית בתפוצות ולעולים חדשים.

 באמצעות הלימוד בספר ישיגו הלומדים מיומנויות הבנה, קריאה ודיבור.

למי הוא מתאים?

רמת מתחילים

יתרונות הספר:

חוויית לימוד מהנה ומשמעותית.

הצצה לתרבות הישראלית ולפיסות חיי היום-יום של תלמידים מישראל.

טקסטים עדכניים המקושרים לעולם התוכן של התלמידים.

תוכן דיגיטלי עשיר – סרטונים, קטעי האזנה ופעילויות מתוקשבות.

מדריך מפורט למורה הכולל הצעות למערכי שיעור ולמשימות הערכה.

besodhaivtirlogo.png
besod-haivrit.png
boys.png
Asset 2.png

יתרונות הסדרה:

רצף למידה מובנה שכולל כ-100 יחידות תוכן להוראה ותרגול.

למידה מתוך הקשר – נפלאות מפגישה אותנו עם משפחה ישראלית עליזה שכל ילד וילדה יכולים להתחבר אליה.

למידת השפה העברית בצורה חדשנית באמצעות סרטוני אנימציה ייחודיים לסדרה, קומיקס, שירים ועוד.

colorsW.png
HP--NIFLAOT.png
NIFLAOT-BOOK.png

נפלאות היא סדרה להוראת השפה העברית לתלמידי יסודי ברחבי העולם. זוהי תוכנית ראשונה מסוגה, המשלבת סביבה דיגיטלית וחוברות מודפסות בצורה הוליסטית ומובנית (למידה היברידית).

מטרת הסדרה – לבסס מיומנויות קריאה, כתיבה, האזנה, דיבור והרחבת אוצר מילים בקרב תלמידים שלומדים עברית כשפה שנייה.

BG.png
04.png
01.png
Untitled-4.png
Asset 1.png
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

צרו קשר

sherut@cet.ac.il | 03-6460800

יש ויש! היא סדרה חדשנית שכוללת שלושה ספרים בפורמט מודפס ודיגיטלי להוראת השפה העברית בתפוצות ולעולים חדשים.

למי היא מתאימה?

רמת מתחילים ורמת מתקדמים

יתרונות הסדרה:

דגש על פיתוח היכולת התקשורתית של התלמידים, במקביל לטיפוח שאר המיומנויות: האזנה, דיבור, קריאה, כתיבה וצפייה. 

מענה לשונות הלומדים דרך מעקב שיטתי אחר ביצועיהם

למידה מגוונת: עושר טקסטואלי ומגוון, סרטונים, קטעי האזנה, תרגילים אינטראקטיביים, משימות הערכה ודפי עבודה.

הצצה לתרבות הישראלית ולפיסות חיי היום-יום של תלמידים מישראל.

טקסטים עדכניים המקושרים לעולם התוכן של התלמידים

למידה מתוך הקשר

logoyeshw.png
BOOKSYVY.png
Asset 5.png

"בשביל העברית" היא התוכנית המובילה להוראת השפה העברית בתפוצות ולעולים חדשים.

למי היא מתאימה?

לתלמידי ברחבי העולם מרמת מתחילים ועד רמת מתקדמים הלומדים עברית כשפה נוספת.

התוכנית מבוססת על סביבה דיגיטלית עשירה ומגוונת, והיתרון המובהק שלה הוא המענה לשונוּת הלומדים.  

מעבר לשליטה בשפה העברית, התוכנית חושפת את הלומדים להיכרות עם המורשת היהודית וערכיה בכך שהיא משלבת תכנים שמייצגים את התרבות היהודית והישראלית בספרי הלימוד.

logo-bishvilwgite.gif

יתרונות נוספים של התוכנית:

לימוד מתוך הקשר. 

עושר בסגנונות כתיבה ודיבור. 

עדכניות ועכשוויות  

שילוב סרטונים ותוכן דיגיטלי  

דירוג מוקפד של הוראת השפה

(אוצר מילים, תחביר וצורות - ובארבע המיומנויות: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור)

beshvul-haivrit.png
cactus.png
Asset 3.png
נפלאות
בשביל העברית
בסוד העברית
עברית בקליק
יש יש
bottom of page