top of page

הירשמו להדרכה בהתאם לשכבת הגיל הרצויה

הדרכות למורי כיתה א

הדרכות למורי כיתה ב

מיועד למורי כיתות א-ב

פותחים שנה עם פלא טבע א-ב

ראשון | 21.8 | 10:00

מיועד למורי כיתה ב

היכרות עם נושא חומרים

יום ד | 14.9 | 20:00

מיועד למורי כיתה ב

היכרות עם נושא עולם מגוון

יום ב | 17.4 | 20:00

מיועד למורי כיתה א-ב (מפגש חוזר)

פותחים שנה עם פלא טבע א-ב

רביעי | 24.8 |  20:00

מיועד למורי כיתה ב

היכרות עם נושא חיים

יום ב | 2.1 | 20:00

הדרכות למורי כיתה ג

מיועד למורי כיתה ג

פותחים שנה עם פלא טבע ג

יום ב | 22.8 | 20:00

מיועד למורי כיתה ג

היכרות עם עולם החלל

יום ד | 7.9 | 20:00

מיועד למורי כיתה ג

היכרות עם עולם חומרים

יום ב | 13.2 | 20:00

מיועד למורי כיתה ג

פותחים שנה עם פלא טבע ג

יום ג | 23.8 | 10:00

מיועד למורי כיתה ג

היכרות עם עולם צמחים

יום ב | 14.11 | 20:00

מיועד למורי כיתה ג

היכרות עם נושא אנרגיה

יום ג | 18.4 | 20:00

מיועד למורי כיתות א-ב

פותחים שנה עם פלא טבע א-ב

ראשון | 21.8 | 10:00

מיועד למורי כיתה א

היכרות עם נושא חושים

יום ב | 12.9 | 20:00

מיועד למורי כיתה א

היכרות עם נושא צמחים

יום ב | 16.1 | 20:00

 מיועד למורי כיתה א

היכרות עם נושא האדם

יום ב | 15.5 | 20:00

מיועד למורי כיתה א-ב (מפגש חוזר)

פותחים שנה עם פלא טבע א-ב

רביעי | 24.8 |  20:00

מיועד למורי כיתה א

היכרות עם נושא סביבה

יום ב | 21.11 | 20:00

 מיועד למורי כיתה א

היכרות עם בעלי חיים

יום ב | 13.3 | 20:00

02_08_Header_pele.png
PelaTeva_Final.png
logo.png

אנחנו מלווים אתכם כל השנה בקהילת מורי פלא טבע 😊

 

כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי פלא טבע בכיתות א-ג,

נקיים לאורך שנת הלימודים סדרת מפגשי הדרכה מקוונים על פי שכבת גיל.

המפגשים כוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, שילוב פדגוגיות מתקדמות וכלים ללמידה היברידית.

peleteva gimelBooks.jpg

הרשמה להדרכות מקוונות 

כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
bottom of page