top of page
מתמטיקה ט האדר זמני.png

איזה כיף שבחרתם ללמד השנה קורס מתמטיקה לכיתה ט.

הקורס אינטראקטיבי, כולל את כל חומר הלימוד לכיתה ט ומאפשר לחוות בצורה דינמית את לימודי המתמטיקה, תוך התאמה לשונות בין התלמידים והעצמת הלמידה הפעילה.

התלמידים מקבלים חיווי על עבודתם, ואתם המורים יכולים לעקוב בקלות אחר הלמידה.

bottom of page