top of page

עברית לתיכון

עברית לתיכון

הגעת לעמוד ההדרכות שלנו – זה הזמן להירשם!

לאורך השנה נקיים מפגשי הדרכה מקוונים במגוון נושאים על פי תוכנית הלימוד.

* חשוב לדעת: מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים, כדאי לעקוב אחר הפרסומים שלנו.

bg-p.jpg

הדרכות לכיתה א׳

הדרכות לכיתה ב׳

הדרכות לכיתה ג׳

הדרכות לכיתה ד׳

הדרכות לכיתה ה׳

הדרכות לכיתה ו׳

הרשמה לכל ההדרכות

הדרכות לכיתות א׳-ב׳

הדרכות לכיתות ג׳-ד׳

הדרכות לכיתות ה׳-ו׳

הדרכות לכיתות א׳-ג׳

הדרכות לכיתות א׳-ד׳

הדרכות לכיתות ד׳-ו׳

הדרכות ליסודי

הדרכות לחטיבת ביניים

הדרכות לתיכון

ברוכים הבאים! הדרכה למורות ולמורים חדשים

יום רביעי

6.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

לקרוא ולהבין – אסטרטגיות להבנת הנקרא

יום שני

13.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

היכרות עם הסביבה הדיגיטלית

יום שלישי

19.9

20:00

ההרשמה הסתיימה

לקראת בחינה – שאלוני תרגול והערכה

יום שני

27.11

20:00

ההרשמה הסתיימה

עברית דבורה – לדבר ולתרגל

יום שלישי

24.10

20:00

ההרשמה הסתיימה

לשון ברגע – האפליקציה של עברית לתיכון

יום שני

11.12

20:00

ההרשמה הסתיימה

حلقات إرشاد للصفّ الأوّل

حلقات إرشاد للصفّ الثاني

حلقات إرشاد للصفّ الثالث

حلقات إرشاد للصفّ الرابع

حلقات إرشاد للصفّ الخامس

حلقات إرشاد للصفّ السادس

حلقات إرشاد للصفّ السابع

حلقات إرشاد للصفّ الثامن

حلقات إرشاد للصفّ التاسع

حلقات إرشاد للصفّ العاشر

حلقات إرشاد للصفّ الحادي عشر

حلقات إرشاد للصفّ الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفّين الأوّل والثاني

حلقات إرشاد للصفّين الثالث والرابع

حلقات إرشاد للصفّين الخامس والسادس

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الثالث

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - الرابع

حلقات إرشاد للصفوف الرابع - السادس

حلقات إرشاد للمرحلة الابتدائيّة

حلقات إرشاد للمرحلة الثانويّة

حلقات إرشاد للمرحلة الإعداديّة

הדרכות לכיתות א׳-ט׳

הדרכות לכיתות א׳-יב׳

הדרכות לכיתות ט׳-יב׳

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل - التاسع

حلقات إرشاد للصفوف الأوّل – الثاني عشر

حلقات إرشاد للصفوف التاسع – الثاني عشر

bottom of page