שתפו:

whatsapp.png

תוכנית התקשוב תש"פ -

זה הזמן לבחור תוכן דיגיטלי

איכותי ושימושי לשנת הלימודים הבאה

 

,בימים אלה מאפשר משרד החינוך לבחור ביחידות תוכן דיגיטלי

.בספרי לימוד דיגיטליים ובסביבות למידה לשנת תש"פ

סביבת אופק וסביבות נוספות בילקוט הדיגיטלי כוללות את השילוב 

המיטבי של ספרי לימוד אינטראקטיביים מתקדמים לצד יחידות לימוד

.איכותיות, שיאפשרו לכם לשפר ולחדש את דרכי ההוראה והלמידה

כיצד הולך להראות העולם בשנת 2031 אנחנו לא יודעים 

אבל אנחנו כן יכולים להקנות לתלמידים של היום

מיומנויות המקדמות תהליכים פדגוגיים וחינוכיים

שיעזרו להם בעולם המחר