top of page

 איך מחברים ילדים לתכנים מדעיים?

פשוט. פלא טבע.

מדעים זה מדהים!

פלא טבע: למידה מוכוונת STEAM

פלא טבע: למידה מוכוונת STEAM מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית

סדרת פלא טבע שמה דגש על למידה חווייתית ופעילה באמצעות חקר, תצפיות וניסויים, פעילויות לפתרון בעיות בעלות אופי הנדסי, וחיבור לתחומי האומנות והמתמטיקה.

כל אחת מהחוברות מציעה מהלכי למידה המאפשרים פיתוח אוריינות מדעית ושפתית המחזקת את המיומנויות הנדרשות לתלמידים.

פלא טבע: חוויית למידה מותאמת לגיל הלומדים

סדרת פלא טבע פותחה תוך התייחסות להיבטים הקוגנטיביים, הרגשיים, הסנסו-מוטורים והחברתיים של הילדים ותוך התאמה לשונות הלומדים. הפעילויות וההסברים נלמדים "בגובה העיניים" אך מאתגרים ומרחיבים את הידע והחשיבה.

החוברות הדיגיטליות מלוות בעושר של סרטוני טבע

וסיפורים מוקראים המעצימים את חווית הלמידה

בליויי משחקים, איורים, שירים וסיפורים לילדים.

פלא טבע: חוויית למידה מותאמת לגיל הלומדיםמטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית

פלא טבע: טיפוח מיומנויות של למידת חקר ופתרון בעיות

פלא טבע: טיפוח מיומנויות של למידת חקר ופתרון בעיות, מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית

אחד העקרונות המרכזיים של סדרת פלא טבע הוא שימוש במודל ה-E5:

Engage, Explore, Explain, Extend, Evaluate.

המודל מזמן תהליך של הוראה-למידה המערב את הלומדים, חושף את תפיסותיהם ומאפשר להם לחקור ולגלות תופעות בעולם הטבע והמדע באמצעות חקר והתנסויות שונות.

פלא טבע: סביבת למידה עשירה

פלא טבע: סביבת למידה עשירה מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית

סדרת פלא טבע משלבת בין הלמידה בסביבה הפיזית ללמידה הדיגיטלית. הסביבה הדיגיטלית כוללת סרטוני טבע, קטעי שמע ויחידות למידה דיגיטליות המזמנים למידה חווייתית ועדכנית במליאה, בקבוצות או באופן פרטני.

פלא טבע: ליווי והדרכה

פלא טבע: ליווי והדרכה

מורים המלמדים עם סדרת פלא טבע מקבלים ליווי והדרכה במשך כל השנה: בבתי הספר, באמצעות קהילות בוואטסאפ, בכנסים ובהדרכות מקוונות.

לרשות המורים קיים מדריך למורה המכיל את כל הרקע המדעי והפדגוגי הנדרש להוראת המקצוע.

רוצים לשמוע עוד?

בואו ניפגש!

11_btn_light_bg.png
תוכנית פלא טבע להוראת מדעים בכיתות א-ב מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית
1_header_bg.png

פלא טבע

מדע וטכנולוגיה לכיתות א-ג

סדרת פלא טבע לכיתות א-ג, פותחה מתוך שאיפה להביא את עולם המדעים המופלא לכיתות הלימוד, להצית בתלמידים את זיק הסקרנות והאהבה למדע, לטבע ולסביבה, לפתח ניצני חשיבה מדעית-טכנולוגית בדרך יוצרת ומפעילה, ולאהוב ללמוד וללמד מדעים.

הסדרה מאפשרת להעמיק ולבסס את הידע, הערכים והמיומנויות הנדרשות על פי תוכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה לכיתות א-ב.


מאות בתי ספר בחרו ללמד עם תוכנית פלא טבע המזמנת חוויית למידה מותאמת לגיל הלומדים, ולמידה פעילה באמצעות חקר, תצפיות וניסויים בכיתה ומחוצה לה. 

פלא טבע לכיתה א כוללת חמש חוברות: חושים, סביבה, צמחים, בעלי חיים, האדם.
פלא טבע לכיתה ב כוללת שלוש חוברות: 
חומרים, חיים, עולם מגוון.
והשנה - הפתעה מופלאה :) פלא טבע עולה לכיתה ג.

למידע מלא על התוכנית לכיתה ג יש ללחוץ כאן

 

רוצה להביא את עולם המדעים המופלא לכיתה שלך? 

peleteva gimelBooks.jpg
bottom of page