מטחלוגו.png

הקורונה שנכנסה לחיינו בשנה האחרונה, הביאה עמה אילוצים ושינויים בהרגלי הלמידה ויצרה, בין היתר, פערי למידה משמעותיים:

  • פערים ברמת הספקי הלמידה ועקב כך ברמת יכולות התלמידים אל מול תוכנית הלימודים.

  • השונות והפערים בתוך הכיתה התרחבו.

 

פערים אלה מעמידים הן את המורים והן את התלמידים בפני אתגרים חדשים.

השנה, סוגרים את הפערים - ביחד.

בתי ספר שילמדו עם מוצרי מטח, ייהנו ממגוון כלים שיתנו מענה לסגירת הפערים במקצועות השונים.

ANAN2.png
ANAN2.png

לתיאום פגישה יש לבחור:   יסודי | על יסודי

מסאראת

מתמטיקה לכיתות א-ו

פתיחת ספרי הלימוד הדיגיטליים לכיתות ב-ו, גם לשכבה אחורה - למשך 3 חודשים.

גישה למרחב דיגיטלי ייעודי העשיר בפעילויות הכנה לכיתה א.

גישה חופשית לחוברות הדיגיטליות גילויים לכיתות ב-ו הנותנות מענה לתלמידים מתקדמים ברמתם.

מרכז מורים המאגד מגוון כלים לתכנון הוראת מתמטיקה בכיתות א-ו, פריסת תוכנית לימודים מומלצת, ופעילויות לחיזוק ותרגול הנושאים הנלמדים.

עדיין לא מלמדים איתנו?

יסודי - כלים ופתרונות לסגירת פערים במקצועות השונים

על יסודי - כלים ופתרונות לסגירת פערים במקצועות השונים

ANAN.png
ANAN.png
ANAN2.png
ANAN2.png
IMG'.png
 
 

אלמנארה

שפה לכיתה א

גישה למרחב דיגיטלי עם פעילויות לתרגול מיומנויות שפתיות בסיסיות בהובלת המורה מול התלמידים בתחילת השנה.

אפליקציית FEED THE MONSTER, לתירגול מיומנויות ראשוניות של הכרת האותיות, כתיבה וקריאה.

עדיין לא מלמדים איתנו?

פלא טבע

מדע וטכנולגיה לכיתות א-ב

תהליך למידה הוליסטי על בסיס מודל הלומד השלם המשלב התייחסות למיומנויות החברתיות, הרגשיות והחושיות-תנועתיות לצד המיומנויות הקוגניטיביות. התוכנית מאפשרת חווית למידה מותאמת לגיל ולשונות הלומדים ולשלב ההתפתחותי שלהם.

עדיין לא מלמדים איתנו?

מדברים בעברית

עברית לכיתות ג-ו

פתיחת ספרי הלימוד הדיגיטליים לכיתות ב-ו, גם לשכבה אחורה - למשך 3 חודשים.

עדיין לא מלמדים איתנו?

מרכז מורים חדש וייחודי המאגד מגוון כלים לתכנון הוראת השפה העברית לדוברי ערבית בכיתות ג-ו, פריסת תוכנית לימודים מומלצת, ופעילויות לחיזוק ותרגול הנושאים הנלמדים.

עברית לתיכון

קורס דיגיטלי מתקדם בהבנה, הבעה ולשון המשלב מערכת לניהול למידה, בקרה והערכה בזמן אמת. המערכת מאפשרת מתן מענה לשונות התלמידים בכיתה.

 

התוכנית מותאמת ללמידה במציאות משתנה: בשנה האחרונה הלמידה התבצעה בזמנים שונים וממקומות שונים. התוכנית כוללת הנחיות ותרגולים ללמידה עצמאית-אפקטיבית לצד למידה שיתופית ומונחית מורה.

עדיין לא מלמדים איתנו?