מטחלוגו.png

מפגשי הכשרה מקוונים - השתלמות מוכרת לגמול

 

כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורים והמורות, נקיים לאורך שנת הלימודים הקרובה

השתלמויות מקוונות במדעי המחשב. ההשתלמויות מוכרות לגמול אופק חדש (30 שעות).

* ההשתלמויות יועברו בשפה העברית. מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

** מורות ומורים שלא רשומים להשתלמויות מוזמנים לקחת חלק במפגשים.

מבוא לתכנות ואלגוריתמיקה
 

 

מבוא לתכנות ואלגוריתמיקה חלק א

במפגש נכיר את סביבת סקראץ' ונלמד מושגים חשובים - לבנים, הוראות, תסריטים, דמויות, רקעים ועוד.

נתרגל כתיבת קוד התחלתי ונכין יישומונים ראשונים בסקראץ'.
 

בנוסף, נלמד על מבנה שיעור סקראץ' מיטבי, שימוש במשחק ובמוטיבציה פנימית בהוראה.

מפגש 1 - היכרות עם הסביבה

יום א | 19.9 | 21:30-20:00

במפגש זה נעמיק את ההיכרות עם סביבת סקראץ', נכיר הוראות חדשות, נלמד לבנות סרטון קצר ומשחק מבוך המדגים תנועה של דמות. נעסוק בנושא מנגנון הלולאות: נכיר את לולאת לעולמים ואת לולאת חזור מספר פעמים. נשתמש בהן ליצירת סרטונים ומשחקים.

מפגש 2 - מבוא לתנועה

יום ד | 6.10 | 21:30-20:00

במפגש זה נעמיק את ההיכרות עם סביבת סקראץ', נכיר הוראות חדשות, נלמד לבנות סרטון קצר ומשחק מבוך המדגים תנועה של דמות. 

מפגש 3 - מבוא ללולאות

יום ד | 27.10 | 21:30-20:00

נכיר משפטי תנאי, נלמד מתי ואיך להשתמש בתנאים ונשלב אותם במשחקים שנפתח. בנוסף, נלמד לשלב תנאים ולולאות ונכיר הוראות חדשות.

מפגש 4 - תנאים

יום ד | 17.11 | 21:30-20:00

נכיר את מנגנון המשתנים בשפת סקראץ' ואת ההוראות הקשורות למשתנים. משתנה הוא כמו קופסה שנשמרת בזיכרון ויכולה לקבל ולשמור ערכים. ניצור שני משחקים בכדי לתרגל את הנושאים.

מפגש 5 - משתנים

יום ב | 8.12 | 21:30-20:00

במפגש זה נעסוק בהזזת דמויות במשחקים, תנועה ומיקום במערכת צירים. נכיר את תכונות ערך ה-Y וערך ה-X באמצעות הדגמות שיעזרו לתלמידים להבין את משמעות הצירים.

מפגש 6 - תנועה

יום ב | 12.1 | 21:30-20:00

במפגש זה נעסוק במשחקים הממחישים את הנושאים אירועים וריבוי תסריטים. נבנה משחק מסוג מבוך, שבו הדמות זזה בעזרת החיצים ויש לה כמה תסריטים. נתכנן ונבנה משחק חדר בריחה, שבאמצעותו נעמיק בנושא ריבוי אירועים ונפתח חשיבה אלגוריתמית ברמה גבוהה.

מפגש 7 - אירועים וריבוי תסריטים

יום ד | 2.2 | 21:30-20:00

במפגש זה נעסוק במשחקים המלמדים את נושאי התנאים והביטויים הלוגיים. נשתמש במשפטי תנאי מורכבים, נכיר את הביטויים וגם, או, נשלב תנאים וביטויים במשחקים.

מפגש 8 - תנאים וביטויים

יום ד | 23.2 | 21:30-20:00

במפגש זה ניצור משחקים עם מספר דמויות המתקשרות ביניהן, נלמד על העברת מסרים לצורך תיאום בין הדמויות, נכיר את ההוראות שדר מסר וכאשר מתקבל מסר מקבוצות האירועים. ניצור משחקים באמצעות שימוש במסרים.

מפגש 9 - מסרים וריבוי דמויות

יום ד | 23.3 | 21:30-20:00

במפגש זה תלמדו ליצור פרויקט אישי או בית ספרי המתכלל את הידע שנרכז בהשתלמות.

מפגש 10 - יעודכן בהמשך

יום ד | 11.5 | 21:30-20:00

נושאי ההשתלמות:
רכישת מיומנויות מקצועיות בנושא תכנות וכתיבת קוד בשפת סקראץ' על פי תוכנית הלימודים, הכרות עם כלים פדגוגיים להוראת תכנות בסביבת סקראץ', פיתוח מיומנויות של חשיבה מסדר גבוה, תכנון, יצירתיות ומיומנויות המאה ה-21. 

מבוא לתכנות ואלגוריתמיקה חלק ב

במפגש זה נחזור על הנושאים שנלמדו בסקראץ', ביניהם ריבוי תסריטים, דמויות ומסרים.

נבנה משחק הצג את עצמך תוך מתן דגש על תכנון תוצר אישי. נשוחח על שימוש בטכניקות משחק ללמידה ושילוב תחומי דעת.

מפגש 1 - חזרה

 יום ב | 13.9 | 21:30-20:00

במפגש זה נבנה יישומון אינטראקטיבי ויכול לשמש ככלי ללמידה פעילה במגוון תחומי דעת.

היישומון מסכם את המיומנויות שנלמדו עד כה, מפתח את היכולת לבנות פרויקט אישי, לפרק בעיה לגורמים ועוד.

מפגש 2 - המשך חזרה ובניית יישומון אינטראקטיבי

יום ד | 13.10 | 21:30-20:00

במפגש זה תלמדו לזהות תקלות אופייניות במשחקים ולתקן אותם. כך גם תשפרו את מיומנויות תיקון התקלות שלכם ותצרו משחקים שפועלים בצורה תקינה. תוכלו גם ללמוד כיצד לעזור לתלמידים כאשר הם נתקלים בקוד בתקלות.

 

התמודדות עם תקלות היא חלק מרכזי בפעילות שמשלבת טכנולוגיה, ונעסוק בתקלות המתרחשות במפגש בין דמויות.

תקלה ראשונה: הניקוד לא מפסיק לעלות במקום לעלות בנקודה אחת בכל פעם.

תקלה שנייה: החיים לא יורדים כיוון שהדמות עסוקה באמור למשך ממפגש קודם.

תקלה שלישית: הניקוד לא עולה במפגש בין דמויות כיוון שדמות אחת מספיקה להיעלם לפני שהדמות השנייה הספיקה להעלות את הניקוד.

מפגש 3 - תיקון תקלות בקוד

יום ד | 3.11 | 21:30-20:00

במפגש זה נעסוק במבנה נתונים חדש – רשימה. נלמד מהי רשימה, מתי משתמשים בה וכיצד עושים זאת. נתכנן ונפתח משחק שהוא סיפור מסע רב שלבי, שבו יש שימוש נרחב ברשימות ובהוראות הקשורות לרשימות.

מפגש 4 - רשימות

יום ד | 24.11 | 21:30-20:00

במפגש נעמיק בנושא רשימה ונלמד לפתח משחק שבו המשתמש נדרש לבחור דברים לפי סדר מסוים. נתכנן ונבנה משחק תוך שימוש ברשימה והתייחסות לסדר הפריטים ברשימה, נתרגל שימוש במסרים לתיאום בין דמויות ונעשיר את היישומון באפקטים גרפיים. בנוסף, נלמד ליצור חידון תוך שימוש בשתי רשימות ואלגוריתם למעבר סדרתי על הרשימה.

מפגש 5 - רשימות ולולאות מקוננות

יום ד | 15.12 | 21:30-20:00

במפגש נעסוק בלולאות מקוננות (לולאה בתוך לולאה) המשמשות בין היתר ליצירת ציורים ותבניות החוזרים על עצמם. נבנה משחק שבו תופסים דמויות שנעות באופן אקראי. לשם כך משתמש בלולאה מקוננת, בהוראה חזור עד ש... ובבחירת מספר אקראי.

בנוסף, נלמד ליצור לבנים חדשות, דבר המאפשר להרחיב את סט הלבנים הקיימות בסקראץ', לכתוב קוד קריא יותר ולמנוע טעויות בכתיבת הקוד. נבנה משחק שבו רצף הוראות מסוים חוזר על עצמו בתסריטים שונים, ולכן עולה צורך ליצור לבנה חדשה שתבצע את רצף ההוראות, במקום לשכפל אותו. נלמד איך יוצרים לבנה חדשה, מגדירים אותה ומשתמשים בה.

מפגש 6 - לולאות מקוננות ופונקציות

 יום ד | 19.1 | 21:30-20:00

במפגש זה נרחיב את השימוש בלבנים חדשות ונכיר את האפשרות יצירת לבנה חדשה עם קלט. נבנה משחק שבו אוספים חפצים לקראת מטרה מסוימת. בנוסף, נכיר את ההרחבות של סקראץ':
טקסט לדיבור ותרגום. נכתוב יישומון שבו הדמות מקבלת קלט ממשתמש ומדמויות אחרות, ומפעילה על הקלטים פעולת תרגום והקראה.

מפגש 7 - המשך פונקציות

 יום ד | 9.2 | 21:30-20:00

במפגש זה נעסוק במספר אקראי ובהרחבה של מושג המשתנה. נלמד ונתנסה באפשרויות השונות של הלבנה בחר מספר אקראי, ונכיר את ההשפעה של על צבעים, תלבושות, מהירויות ומאפיינים נוספים במשחק. נבנה משחקים המכילים אלמנטים המשתנים במהלכם.

מפגש 8 - מספר אקראי ומשתנה לדמות

יום ד | 2.3 | 21:30-20:00

במפגש זה נעסוק ביצירת כפילים של דמויות. נכיר את המושגים כפיל והורה. נלמד ליצור כפיל, לכתוב לו קוד קצר ולמחוק אותו. נבנה יישומון שבו עוד ועוד כפילים נוצרים, כאשר כל כפיל שונה במראה, גודל והמיקום. בהמשך נוסיף למשחק אפשרות לקבל נקודות כשתופסים את הכפיל.

מפגש 9 - יוצרים כפילים

יום ד | 30.3 | 21:30-20:00

במפגש זה תלמדו ליצור פרויקט אישי או בית ספרי המתכלל את הידע שנרכז בהשתלמות.

מפגש 10 - יעודכן בהמשך

יום ד | 25.5 | 21:30-20:00

 

נושאי ההשתלמות:

פיתוח יכולות תכנות מתקדמות בשפת סקראץ' ויישומן בכתיבת קוד למשחקים וסרטונים. הכרות עם נושאים מתקדמים בתכנות, כגון רשימות, פונקציות, פרמטרים, תיקון תקלות בקוד, תקשורת בין תסריטים ועוד. שימוש בסקראץ' כאמצעי לפיתוח מיומנויות של חשיבה מסדר גבוה, תכנון, יצירתיות, למידה בין תחומית, פתרון בעיות וחשיבה חישובית בקרב התלמידים, ומיומנויות המאה ה-21.