top of page

הבסיס ללימודי מדעי המחשב מתחיל כאן!
 

בחרו את סביבת הלימודים המתאימה לבית ספרכם

וגם התלמידים שלכם יוכלו ללמוד תכנות

bottom of page