top of page
מטחלוגו.png
22.png

מצגות | סרטונים | יחידות הדגמה

יום א | 29.3 | 20:00

כלים ועקרונות להעברת שיעור סינכרוני אפקטיבי (א-יב)

במפגש הכרנו שלושה עקרונות שעוזרים לייצר קשב ומעורבות אצל התלמידים לאורך כל השיעור: זמן חסד, מזניקי קשב וסיכום.

Capture.PNG

המפגש

הסתיים

יום ב | 30.3 | 15:00, 20:00

איך מלמדים עם ספר דיגיטלי מרחוק? (א-יב)

הכרת השימושים והלמידה השיתופית בספרים הדיגיטליים בכותר ספרי לימוד,

ודרכים להפוך את התלמידים בשיעור סינכרוני לאקטיביים. מידע נוסף תוכלו למצוא כאן

איך מלמדים עם ספר דיגיטלי.PNG

המפגש

הסתיים

יום ג | 31.3 | 15:00, 20:00

כלים לעבודה עם מערכת ניהול הלמידה של אופק מרחוק, תוך מתן מענה לשונות בכיתה (א-יב)

הכרת מערכת ניהול הלמידה בסביבת אופק - איך לשייך משימות לתלמידים, וכיצד לעקוב אחר ביצוען ולתת מענה לשונות בין התלמידים.

כלים לעבודה עם מערכת ניהול הלמידה של אופ

המפגש

הסתיים

יום ד | 1.4 | 15:00,  יום ה | 2.4 | 20:00

כיצד לגייס את הטכנולוגיה ליצירת שיעור עברית מיטבי? (א-ו)

התמודדות עם האתגר של לימוד שפה מרחוק, איך ממנפים הזדמנות לשיח מקדם למידה? הדגמה בכלים דיגיטליים של מהלך הוראה-למידה משולב חקר, התנסות בהפקת מידע מטקסט, ומתן מענה לשונות הלומדים.

גיוס טכנונלוגיה עברית.PNG

המפגש

הסתיים

יום ד | 1.4 | 17:00

הכרת מערכת ה-Zoom

הכרת מערכת ה-Zoom והאפשרויות השונות בה ללמידה מהבית באופן מיטבי.

מידע נוסף על הכלים השונים ניתן למצוא בפורטל עובדי ההוראה.

הדרכת זום 1.4.PNG

המפגש

הסתיים

יום ד | 1.4 | 20:00, יום ה | 2.4 | 15:00

כיצד לגייס את הטכנולוגיה ליצירת שיעור מתמטיקה מיטבי? (א-ו)

מגוון כלים ללימד מתמטיקה מרחוק.  סקרים, דיונים, סרטונים, שימוש במעבדות ויצירת לוח שיתופי למשימות פתוחות ויצירתיות.

גיוס טכנולוגיה מתמטיקה.PNG

המפגש

הסתיים

יום ב | 18.5 | 20:00

ייחודו של יוצר - מהלך הוראה המשלב למידה בכיתה ובבית (כיתה ב)

במפגש נציע מהלך הוראה מותאם לימים אלה המגדיר ומארגן מחדש את השילוב בין למידה בספר לפעילויות הדיגיטלית – סקרים, סרטונים, משחקים ופעילויות יצירה.

עברית יייחודו של יוצר.PNG

המפגש

הסתיים

יום ד | 20.5 | 20:00

ייחודו של יוצר - מהלך הוראה המשלב למידה בכיתה ובבית (כיתה ד)

במפגש נציע מהלך הוראה מותאם לימים אלה המגדיר ומארגן מחדש את השילוב בין למידה בספר לפעילויות הדיגיטלית – סקרים, סרטונים, משחקים ופעילויות יצירה.

עברית יייחודו של יוצר.PNG

המפגש

הסתיים

יום א | 24.5 | 20:00

ייחודו של יוצר - מהלך הוראה המשלב למידה בכיתה ובבית (כיתה ה)

במפגש נציע מהלך הוראה מותאם לימים אלה המגדיר ומארגן מחדש את השילוב בין למידה בספר לפעילויות הדיגיטלית – סקרים, סרטונים, משחקים ופעילויות יצירה.

עברית יייחודו של יוצר.PNG

המפגש

הסתיים

יום ב | 25.5 | 20:00

ייחודו של יוצר - מהלך הוראה המשלב למידה בכיתה ובבית (כיתה א)

במפגש נציע מהלך הוראה מותאם לימים אלה המגדיר ומארגן מחדש את השילוב בין למידה בספר לפעילויות הדיגיטלית – סקרים, סרטונים, משחקים ופעילויות יצירה.

עברית יייחודו של יוצר.PNG

המפגש

הסתיים

יום ג | 26.5 | 20:00

ייחודו של יוצר - מהלך הוראה המשלב למידה בכיתה ובבית (כיתה ו)

במפגש נציע מהלך הוראה מותאם לימים אלה המגדיר ומארגן מחדש את השילוב בין למידה בספר לפעילויות הדיגיטלית – סקרים, סרטונים, משחקים ופעילויות יצירה.

עברית יייחודו של יוצר.PNG

המפגש

הסתיים

יום ד | 18.3 | 20:00

מפגש היכרות עם מדברים בעברית לכיתות ב-ו

הסדרה מדברים בעברית לכיתות ב-ו פותחה בהתאם לתוכנית הלימודים להוראת עברית בבתי ספר ערביים, וכן בהתאם לתוכנית "עברית על הרצף".

מדברים בעברית.PNG

המפגש

הסתיים

יום ג | 24.3 | 20:00

מפגש היכרות עם ערבית שפתנו לכיתה י - סדרה להוראת השפה הערבית

סדרת ערבית שפתנו משלימה רצף פדגוגי לשנת הלימודים הבאה ותגיע לראשונה לתיכון. הספר ערבית שפתנו לכיתה י הוא המשך ישיר לספרים ערבית שפתנו לכיתה ז-ט שיצאו לאור בשנים קודמות.

ערבית שפתנו2.PNG

המפגש

הסתיים

בקרוב יחידה לדוגמה
מצגת תעלה בקרוב

יום ב | 30.3 | 20:00

מפגש היכרות עם עברית לתיכון - תוכנית להוראת עברית בחטיבה העליונה בבתי ספר ערביים

התוכנית עברית לתיכון לכיתות י-יא, פותחה מתוך מטרה לקדם את כישורי ההבנה וההבעה בעברית של התלמידים ולהכין אותם לבחינת הבגרות. פיתוח התוכנית נעשה בליווי קבוצת מורים ובהתנסות בכיתות.

עברית לתיכון.PNG

המפגש

הסתיים

יום ב | 4.5 | 20:00

המרחב הישראלי - סביבת לימוד חדשה ועשירה שכוללת את כל נושאי הלימוד בגאוגרפיה לכיתה ט.

המרחב הישראלי - סביבת לימוד עשירה: מגזין מודפס הכולל שלושה גיליונות, סביבה דיגיטלית הכוללת עזרי הוראה ומגוון נרחב של פעילויות ואפליקציה. חומרי הלמידה נמצאים בתהליך אישור ספרי לימוד.

המרחב הישראלי.PNG

המפגש

הסתיים

יום ג | 5.5 | 20:00

מפגש היכרות עם עכשיו עברית - סביבת לימוד חדשנית ועשירה שכוללת את כל נושאי הלימוד לכיתה ט

סביבת הלימוד עכשיו עברית  כוללת חוויית למידה מעמיקה ומהנה עם תכנים עדכניים ל-2020 וסביבה דיגיטלית המותאמת גם לטלפון הנייד. בסביבה תוכלו למצוא משוב מיידי, המחשות לשוניות, סרטונים לימודיים, קטעי שמע, שאלות שיתופיות, חידות ומשחקים לשוניים.

עכשיו עברית.PNG

המפגש

הסתיים

יום ד | 13.5 | 20:00

קסם וחברים - תכנית להוראת הקריאה והכתיבה בכיתה א

קסם וחברים מאפשרת ללמד עברית בצורה מיטבית גם במציאות משתנה. התוכנית כוללת גרסה דיגיטלית של ספר הלימוד עם שפע פעילויות מתוקשבות, סביבת מורים חדשה ועשירה בתוך אופק ומגוון פעילויות המאפשרות למורה הוראה גם בכיתה וגם בבית, גם בספר המודפס וגם בדיגיטלי - וכל זה בהתאמה לשונות הלומדים.

קסם וחברים.PNG

המפגש

הסתיים

יום ב | 8.6 | 20:00

קוד פלוס - סדרה ללמידת סקראץ' ביסודי

סדרה חדשה ועדכנית להוראת קוד בשפת סקראץ' בכיתות ד-ו. סביבת הלמידה כוללת מארז דיגיטלי וספרי לימוד בשפת סקראץ' למתחילים ולמתקדמים. הסדרה מלמדת מושגי יסוד במדעי המחשב ומטפחת את מיומנויות המאה ה-21, חשיבה חישובית, חשיבת ביקורתית, אוריינות דיגיטלית ויכולת בניית פרויקטים. הלמידה חווייתית ופעילה תוך כדי בניית משחקים. 

Yesodi_code_plus_v2.jpg

המפגש

הסתיים

יום ג | 9.6 | 20:00

שבילים פלוס - מפגש היכרות מקוון עם הסדרה לכיתות הגבוהות

הסדרה המובילה במתמטיקה ליסודי הכוללת ספרי לימוד, סביבה דיגיטלית עשירה בפעילויות, מעבדות, סירטונים, מבדקים, משימות ועוד. בתי הספר הלומדים עם הסדרה נהנים ממעטפת מלאה של ליווי והדרכה לאורך השנה.

all-books-shvilim.png

המפגש

הסתיים

יום ד | 10.6 | 20:00

שבילים פלוס - מפגש היכרות מקוון ללא מלמדים

הסדרה המובילה במתמטיקה ליסודי הכוללת ספרי לימוד, סביבה דיגיטלית עשירה בפעילויות, מעבדות, סירטונים, מבדקים, משימות ועוד. בתי הספר הלומדים עם הסדרה נהנים ממעטפת מלאה של ליווי והדרכה לאורך השנה.

all-books-shvilim.png

המפגש

הסתיים

יום ד | 15.7 | 20:00

Cyber Squad - מפגש היכרות מקוון

סביבה דיגיטלית ממשוחקת חדשה להיכרות עם עולם הסייבר ואבטחת מידע, ללימוד עקרונות לפעילות בטוחה ברשת, ולצבירת ניסיון מעשי של יסודות המקצוע. הסביבה מיועדת לכיתות ח-ט.

​Cyber Squad ידידותי וכולל מערכי שיעור מובנים, מדריך למורה, משאבי הוראה והדרכה, ותמיכה שוטפת לאורך השנה.

Siber.jpg

המפגש

הסתיים

יום ב | 6.7 | 20:00

שברים בדרך שלי - מפגש היכרות מקוון

מערכת אדפטיבית ללימוד נושא שברים במתמטיקה לכיתות ד-ה.

 

פריצת דרך טכנו-פדגוגית במתמטיקה שפותחה בשיתוף פעולה עם מיקרוסופט ונותנת מענה להטרוגניות הכיתתית.

המערכת האדפטיבית לומדת את דרך הפעולה של התלמיד – מזהה קשיים וחוזקות, ומתאימה מסלול למידה גמיש וייחודי עבור התלמיד, בהתאם לקצב שלו וליכולותיו.

Biology-extentionToc.jpg

המפגש

הסתיים

יום ב | 13.7 | 15:00

סביבת הקורסים הדיגטליים בביולוגיה  - מפגש היכרות מקוון

היכרות עם סביבת הקורסים הדיגיטליים בביולוגיה הכוללת את הקורסים הבאים: גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס התא- מבנה ופעילות אקולוגיה חיידקים ונגיפים בגוף האדם. 

 

הסביבה מיועדת לתלמידי 5 יח"ל הכוללת את חומרי הלימוד בהתאם לתכנית הלימודים החדשה

Hadracha-BiologyAll-01.png

המפגש

הסתיים

יום ה | 16.7 | 15:00

קורס אקולוגיה במרחב הדיגיטלי - מפגש היכרות מקוון

היכרות עם קורס אקולוגיה בשפה הערבית המאפשר למידה מרחוק במודלים שונים: סימולציות, מצגות, הערכה מתוקשבת, יחידות אינטראקטיביות, תרגול המותאם לרמות למידה שונות.

ecokogy_ar.jpg

המפגש

הסתיים

הכירו כלים ותכנים להוראה אפקטיסית
מוצרים חדשים

היכרות עם הסטודיו שלי - חלק א

במפגש נלמד ליצור שאלון בסיסי בסטודיו שלי ונכיר את  התבניות השונות הקיימות בו.

למידע נוסף על הסטודיו שלי לחצו כאן

Yesodi_studio.jpg

המפגש

הסתיים

ניהול משימות וכלים לעיצוב בסטודיו שלי - חלק ב

מפגש בו נלמד להתאים את התבניות של הסטודיו לצרכים הפדגוגיים שלנו, נבין איך לשייך פעילות לתלמידים ואיך לעקוב אחר ביצועה. בנוסף, נכיר כלים מגוונים ליצירת פעילות מעוצבת וידידותית לתלמידים. למידע נוסף על הסטודיו שלי לחצו כאן

Yesodi_studio.jpg

המפגש

הסתיים

סדרת הדרכות על הסטודיו שלי

במפגשים נקיים היכרות קצרה וממוקדת עם הסטודיו שלי והכלים המשולבים בו – אפשרויות עריכה ויצירה, שיוך משימות, חיוויים לתלמידים, מערכת ניהול מעקב, התאמת התכנים למובייל/מחשב, ועוד.
​בנוסף, בכל מפגש נלמד כיצד ליצור פעילויות ונתמקד בתבניות יצירה שונות.

לצפייה בהקלטות מפגשי ההדרכה:

עברית
מפגש 1 - 21.10  | מפגש 2 - 28.10 | מפגש 3 - 4.11

 

ערבית

מפגש 1 - 19.10  | מפגש 2 - 26.10  | מפגש 3 - 2.11

Yesodi_studio.jpg

המפגש

הסתיים

היכרות עם כותר ספרי לימוד

במפגש נלמד איך לאתר ספר לימוד דיגיטלי במאגר הספרים, ונבין כיצד להשתמש בשכבות המידע שבספר ובסרגלים השונים הקיימים בו.

Kotar.PNG

המפגש

הסתיים

למידה שיתופית בכותר ספרי לימוד

במפגש נלמד איך להפוך את הספר לציר המארגן של המורה, איך לשלב פתקית שיתופית, כיצד לשייך משימה לתלמידים, ואיך לצרף פריט מסביבת אופק לספר בכותר ספרי לימוד.

Kotar.PNG

המפגש

הסתיים

היכרות ולמידה שיתופית בכותר ספרי לימוד

במפגש נלמד איך לאתר ספר דיגיטלי במאגר הספרים, ונבין כיצד להשתמש בשכבות המידע שבספר ובסרגלים השונים הקיימים בו.
בנוסף, נלמד איך להפוך את הספר הדיגיטלי לציר המארגן של המורה, איך לשלב פתקית שיתופית, וכיצד לשייך משימה לתלמידים.

Kotar.PNG

המפגש

הסתיים

היכרות עם סביבת אופק

במפגש נכיר את מגוון הפעילויות הקיימות באופק ונלמד איך לאתר אותן.

Ofek.PNG

המפגש

הסתיים

ניהול למידה בסביבת אופק

במפגש נכיר את מערכת ניהול הלמידה, נבין איך לשייך משימה לתלמידים ואיך לעקוב אחר ביצועה. בנוסף, נכיר את סוגי הדוחות השונים שמערכת ניהול הלמידה מספקת.

Ofek.PNG

המפגש

הסתיים

קסם וחברים - כלים ואמצעי הוראה להשלמת ההקניה של סימני הניקוד

במפגש נכיר רעיונות להקניית סימני הניקוד בדרך יצירתית ומעוררת משמעות, ניחשף לאמצעי הוראה המשלבים עבודה של שטף הקריאה של התלמידים בשלב זה של השנה, נסבב את הידע בעזרת הכלים הרבים העומדים לרשותנו בספר המודפס, בשכבות המידע הדיגיטליות ובמרכז המורים, לצורך תרגול.

קסם וחברים.PNG

המפגש

הסתיים

הדרכות על סביבות הלמידה

הוראה חווייתית באמצעות מצגות אינטראקטיביות בלמידה מהבית

(כיתות ד-ט)

במפגש נציע דרכי הוראה בהן ניתן לשמור על מעורבות פעילה של הלומדים מהבית, נלמד כיצד ניתן להפעיל מצגות אינטראקטיביות באמצעות הזום ונכיר את אתר פרזנטציה בריבוע (שת"פ של מטח והקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים) המציע מגוון מצגות אינטראקטביות, תכנים והפעלות בתחומי דעת שונים המתאימים לכיתות ד-ט.

המלצות ללמידה מיטבית במתמטיקה בתקופה זו (כיתות א-ו)

במפגש נציג תוכנית לימודים ממוקדת ומותאמת במתמטיקה לכל שכבת גיל בכיתות א-ו, נעניק המלצות לפעילויות מתוך ספרי הלימוד והסביבה הדיגיטלית של שבילים פלוס ונראה דוגמאות לבניית מערך למידה סביב נושא נבחר. התכנית מתאימה ללמידה מהבית והן ללמידה בכיתות תחת המגבלות.

כיתה א - המפגש הסתיים
הרשמה למפגשים הקרובים

הוראה מיטבית במדעים משולבת בית-כיתה (כיתות א-ב)

במפגש נעסוק במודלים להוראה במדע וטכנולוגיה המשלבת למידה במרחב הביתי והבית ספרי.
המפגש יציע כלים ותכנים פדגוגיים רלוונטיים לימים אלה להוראת נושא בריאות האדם: כיצד נשמור על בריאות האדם, מה קורה כשמשתעלים, מדוע חשוב לשטוף ידיים ועוד.

bottom of page