top of page
Untitled-2.png
CetHeb15cm300dpi-Blue.png
Logo_BaderechSheliTagline.png

אנחנו שמחים שהצטרפתם לבדרך שלי מערכת אדפטיבית ללמידת נושא השברים במתמטיקה, אידיאלית ללמידה היברידית. המערכת האדפטיבית לומדת את דרך הפעולה של התלמיד - מזהה קשיים וחוזקות, ומתאימה מסלול למידה גמיש וייחודי עבור התלמיד, בהתאם לקצב שלו וליכולותיו.

לכניסה לסביבה בחרו את הסביבה הרלוונטית עבורכם:

* ההתחברות באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך. השימוש בסביבות בהתאם להרשאות בית הספר.

מפגש הדרכה מקוון

במפגש תקבלו מידע שיעזור לכם לעבוד בצורה מיטבית עם בדרך שלי,
נכיר את הדוחות בקורס ואת המדריך למורה.
המפגש מיועד למורות ומורים המתחילים לעבוד לראשונה עם בדרך שלי.

קבוצות הדרכה ב-WhatsApp

social-01-512.png

קבוצות ייעודיות למורי בדרך שלי לליווי, לעדכונים ולתמיכה.

המפגש הסתיים

כלי הדרכה ונתונים

סרגל הכלים בסביבה כולל מגוון כלים למורים:
דוחות - ייאפשרו לכם לקבל נתונים בזמן אמת על הסטטוס של כל תלמיד במערכת והישגיו והסטטוס הכיתתי.
מדריך למורה - הכולל הסברים על ניהול אפקטיבי של הלמידה וחומרי הוראה נוספים לעיבוי הלמידה, מחוץ למערכת האדפטיבית.

סרגל כלים.png
download.png

כאן תמצאו את כל המידע שיעזור לכם ללמד עם הסביבה הדיגיטלית.

מכתב להורים

מוזמנים לשתף את ההורים בבית ספרכם על הצטרפותכם לפרויקט הייחודי. להורדה לחצו כאן.

מכירים מורים נוספים שמלמדים עם בדרך שלי?

שלחו אליהם קישור לעמוד כדי שיוכלו להתעדכן

לבירורים, שאלות ומידע נוסף

קשרי לקוחות: טל' 03-6460800 | דוא"ל sherut@cet.ac.il

תמיכה טכנית: טל' 03-6200622 | webs@cet.ac.il

bottom of page