0.png
logo.png

כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי שבילים פלוס, נקיים לאורך שנת הלימודים הקרובה סדרת מפגשי הדרכה מקוונים, על פי שכבת גיל.

מפגשי ההדרכה כוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, כלים ללמידה היברידית ושילוב פדגוגיות מתקדמות.

LogoBogerv2-01 (3).png

 *מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

בחרו בשכבה הרלוונטית עבורכם:

 

כיתה א

 

כיתה ג

כיתה ד

מפגש 1

סגירת פערים, בניית תוכנית לימודים והמספרים עד מיליון.

מצגת - המספרים עד מיליון >

 יום ד | 13.10 | 20:00 > 
 

 יום א | 17.10 | 14:30 > 

כיתה ה

כיתה ו