כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי שבילים פלוס, נקיים לאורך שנת הלימודים הקרובה סדרת מפגשי הדרכה מקוונים, על פי שכבת גיל.

מפגשי ההדרכה כוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, כלים ללמידה היברידית ושילוב פדגוגיות מתקדמות.

* מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

בחרו בשכבה הרלוונטית עבורכם:

 

כיתה א

 תוכנית לימודים והכרת המספרים  עד 10.

למצגת המפגש>

מפגש 1

יום א | 23.8 | 20:00

גאומטריה ופעילויות במרחב

מפגש 3

יום ג | 1.12 | 20:00

חיבור וחיסור עד 20 ללא המרה והערכה מעצבת

מפגש 5

יום ג | 9.2 | 20:00

חיבור וחיסור עד 20 עם המרה ולמידה שיתופית

מפגש 7

יום ג | 20.4 | 20:00

חיבור וחיסור עד 10 ואמצעי המחשה

מפגש 2

יום ג | 20.10 | 20:00

המספרים עד 100 והוראה דיפרנציאלית

מפגש 4

יום ג | 12.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

מפגש 6

יום ג | 9.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

מפגש 8

יום ג | 25.5 | 20:00

כיתה ב

תוכנית לימודים וחיבור וחיסור עד 20 

מפגש 1

יום ד | 9.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

מפגש 3

יום ד | 2.12 | 20:00

חיבור וחיסור עד 100 והערכה מעצבת

מפגש 5

יום ד | 10.2 | 20:00

כפל וחילוק ולמידה שיתופית

מפגש 7

יום ד | 21.4 | 20:00

המבנה העשרוני ואמצעי המחשה

למצגת המפגש>

מפגש 2

יום ד | 21.10 | 20:00

משמעות הכפל והוראה דיפרנציאלית

מפגש 4

יום ד | 13.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

מפגש 6

יום ד | 10.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

מפגש 8

יום ד | 26.5 | 20:00

 

כיתה ג

תוכנית לימודים ומבנה עשרוני חלק א 

מפגש 1

יום א | 6.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

מפגש 3

יום א | 29.11 | 20:00

מבנה עשרוני חלק ב והערכה מעצבת

מפגש 5

יום א | 7.2 | 20:00

כפל וחילוק עד 10,000 ולמידה שיתופית

מפגש 7

יום א | 18.4 | 20:00

ביסוס הכפל והחילוק ואמצעי המחשה

מפגש 2

יום א | 18.10 | 20:00

כפל וחילוק עד 200 והוראה דיפרנציאלית

מפגש 4

יום א | 10.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

מפגש 6

יום א | 7.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

מפגש 8

יום א | 23.5 | 20:00

כיתה ד

תוכנית לימודים ומספרים טבעיים 

מפגש 1

יום ג | 8.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

מפגש 3

יום ד | 2.12 | 20:00

שברים חלק ב' והערכה מעצבת

מפגש 5

יום ד | 10.2 | 20:00

כפל וחילוק חלק ב ולמידה שיתופית

מפגש 7

יום ד | 21.4 | 20:00

שברים חלק א' ואמצעי המחשה

למצגת המפגש>

מפגש 2

יום ד | 21.10 | 20:00

כפל וחילוק חלק א' והוראה דיפרנציאלית

מפגש 4

יום ד | 13.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

מפגש 6

יום ד | 10.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

מפגש 8

יום ד | 26.5 | 20:00

כיתה ה

תוכנית לימודים ושברים פשוטים 

מפגש 1

יום ב | 7.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

מפגש 3

יום ג | 1.12 | 20:00

מספרים עשרוניים והערכה מעצבת

מפגש 5

יום ג | 9.2 | 20:00

ממוצע ולמידה שיתופית

מפגש 7

יום ג | 20.4 | 20:00

מספרים טבעיים ואמצעי המחשה

מפגש 2

יום ג | 20.10 | 20:00

שברים ופשוטים הוראה דיפרנציאלית

מפגש 4

יום ג | 12.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

מפגש 6

יום ג | 9.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

מפגש 8

יום ג | 25.5 | 20:00

כיתה ו

תוכנית לימודים וכפל וחילוק שבר בשלם 

למצגת המפגש>

מפגש 1

יום ד | 9.9 | 20:00

גיאומטריה ופעילויות במרחב

מפגש 3

יום ב | 30.11 | 20:00

כפל וחילוק מספרים עשרוניים והערכה מעצבת

מפגש 5

יום ב | 8.2 | 20:00

יחס וקנה מידה ולמידה שיתופית

מפגש 7

יום ב | 19.4 | 20:00

חלק מכמות בשברים ואחוזים ואמצעי המחשה

למצגת המפגש>

מפגש 2

יום ב | 19.10 | 20:00

כפל וחילוק, שברים פשוטים והוראה דיפרנציאלית

מפגש 4

יום ב | 11.1 | 20:00

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

מפגש 6

יום ב | 8.3 | 20:00

פעילות מייקרית מעצבת למידה בגאומטריה

מפגש 8

יום ב | 24.5 | 20:00