top of page
מטחלוגו.png

מפגשי הכשרה מקוונים - השתלמות מוכרת לגמול

 

כחלק מהמעטפת הרחבה של הליווי וההדרכה למורות ומורי קוד X, נקיים לאורך שנת הלימודים הקרובה השתלמות מקוונת בלמידה משמעותית - למידה פעילה ומערבת PBL

ההשתלמויות מוכרות לגמול אופק חדש (30 שעות).

 

* מועדי ונושאי המפגשים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

** מורות ומורי קוד X שלא רשומים להשתלמויות מוזמנים לקחת חלק במפגשים.

תמונה1.png

היכרות עם הנושא המתמטי של הצורך בהצפנה ובניית משחקים בסקראץ'.

מפגש 1 - מתיאוריה למעשה

יום ג | 13.9 | 21:30-20:00

היכרות עם הנושא המתמטי של קוד הזזה ובניית משחקים בסקראץ' בנושא.

מפגש 2 - היכרות עם גישת PBL

יום ג | 25.10 | 21:30-20:00

היכרות עם הנושא המתמטי של שבירת קוד הזזה ובניית משחקים בסקראץ' בנושא.

מפגש 3 - מהי שאלה פורייה?

יום ג | 8.11 | 21:30-20:00

היכרות עם הנושא המתמטי של קוד החלפה ובניית משחקים בסקראץ' בנושא.

מפגש 4 - תכנון פרויקט

יום ג | 29.11 | 21:30-20:00

היכרות עם נושא הבינה המלאכותית.

מפגש 5 - למידה עצמית משתפת

יום ג | 10.1.23 | 21:30-20:00

היכרות עם נושא זיהוי דיבור ובניית פרויקט עם זיהוי דיבור.

מפגש 6 - תרגול גישת PBL

יום ג | 31.1.23 | 21:30-20:00

היכרות וחקר בנושא זיהוי הבעות פנים ובניית פרויקט עם זיהוי הבעות פנים.

מפגש 7 - תרגול שאלה פורייה

יום ג | 21.2.23 | 21:30-20:00

תרגול שלבי הפרויקט ועקרונות מנחים בתכנון פרויקט.

בניית פרויקט בנושא זיהוי תמונה.

מפגש 8 - שלבי הפרויקט

יום ג | 14.3.23 | 21:30-20:00

כתיבת סיכום והצגת המסקנות שנאספו לאורך הקורס.

מפגש 9 - סיכום והצגת תוצרים

יום ג | 2.5.23 | 21:30-20:00

bottom of page