top of page

מוכנים להתרגש שוב מהוראה? 

הכירו את סביבת הלמידה החדשה במדעים פלא טבע לכיתה ג שמצטרפת אל פלא טבע לכיתות א-ב: אחרי שהתרגלנו ללמד וללמוד באמצעות ספר מודפס ודיגיטלי וגם לשלב פעילויות דיגיטליות,

השלב הבא כבר פה:

 
סביבת למידה לכל שנת הלימודים המחברת בין תוכן דיגיטלי כציר מארגן לבין חוברת מודפסת.

סביבת פלא טבע לכיתה ג מציעה מהלכי הוראה-למידה שלמים ומאורגנים במקום אחד ומאפשרת התאמה של אופני הוראה שונים על פי צורך (מליאה, קבוצות, יחידני, בכיתה או בחוץ).  

תופים.png

סביבת פלא טבע ג כוללת 4 עולמות תוכן:  

"הכיתה שלנו" כוללת את כל פרקי הלימוד המוגשים באמצעות סרטוני וידאו ייחודיים הממחישים תופעות שונות מתחומי הטבע והמדע ומהווים כלי למידה אפקטיבי המותאם לרוח הזמן ולדרך שבה ילדים (ומבוגרים) לומדים היום. הסרטונים ערוכים על פי רצף ההוראה ומשלבים פעילויות למידה מגוונות כגון ניסויים, תצפיות, דיונים, פעילויות הערכה ועוד.

 

A.pngRROW.png
0.png3.png
0.png1.png
0.png2.png
0.png4.png

בכל אחד מהעולמות יש שני נתיבי שימוש:

3.png3.png

הכיתה שלנו

נתיב בהנחיית המורה בכיתה

3.png3.png

המעבדה שלי

נתיב ללמידה עצמאית 

17 פרקים – כל פרק מחולק ל 5 סרטונים
17 יחידות הערכה – יחידה מסכמת לכל פרק
חוברת מלווה לתלמיד –  החוברת כוללת התנסויות ופעילויות לעיבוד הרעיונות המרכזיים. התלמידים מתעדים בחוברת את הניסויים, מציירים, גוזרים ויוצרים דגמים.
מדריך למורה

"המעבדה שלי" כוללת יחידות לימוד דיגיטליות עם סיפורים, עובדות מרתקות והתנסויות חווייתיות  

ללמוד בעזרת סדרת סרטונים ייחודית ומרתקת.
לבצע תצפיות, לערוך ניסויים ולבנות דגמים. לערוך דיונים, לבצע משימות ולשחק עם חברות וחברי הכיתה.
לשלב למידה פעילה בחוברת עבודה. ללמוד באופן עצמאי בסביבה דיגיטלית.

4 יחידות "איזה פלא"
4 יחידות "סיפור חוקר"
4 יחידות סיפור "ילדים משפיעים"
12 יחידות "חטיפי מדע"

עם פלא טבע לכיתה ג התלמידים שלכם יכולים: 

5.png5.png
L.pngEAFS.png
lehava1.png
feder_1x.png
flower_1x.png
bg.png

למה כדאי לך להתחיל ללמד עם הסביבה כבר בשנה הקרובה:  

חיסכון בזמן ומאמץ  
כל חומרי הלימוד מאורגנים עבורך במקום אחד עם מערכי שיעור שלמים ומסודרים בהתאם לתוכנית הלימודים. הכל במקום אחד, הכל בסביבה אחת. 

מענה לצרכים שונים 
רצפי הוראה ולמידה נוחים וגמישים, חיבור בין ידע, מיומנויות וערכים, טיפוח אוריינות מדעית, חיבור בין סביבה דיגיטלית לסביבה פיזית, פעילויות הערכה והרחבה, מדריך למורה מקיף, נגיש ופרקטי.  

מעורבות וסקרנות גבוהה יותר של התלמידים 
הסביבה עשירה בסרטונים, משחקים ודמויות הומוריסטיות לצד תוכן מדעי עדכני ואינטראקטיבי העשיר בתצפיות, ניסויים ומשימות חקר בכיתה ומחוצה לה. 

icon-1.png
icon-2.png
icon-3.png
גיטרה.png

פלא טבע עולה לכיתה ג 

ואתם נהנים מחוויית הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית עשירה לצד חוברת מלווה 

M.pngABADA.png
K.pngIPOD1.png
8.png
il1.pngl-.png
bottom of page