top of page
להרשמה
leshon.PNG

יצירת סביבת לימוד

1. מוודאים שהמזכירה סימנה את מטח כ"ספק תוכן" בנמ"מ ושלחה למשרד החינוך.

(אם המזכירה לא יודעת במה מדובר, אנא הפנו אותה למרכז התמיכה 03-6200622).

2. נכנסים לסביבה דרך חיפוש "עברית לתיכון" בגוגל.

3. יוצרים את תוכני הקורס, תלמידי הקורס, והמורים המלמדים בקורס.

שלב א - כניסה לקורס והזדהות

  • לחצו על "התחבר"

AR-Kursim_11.png

שלב ב - שיוך הקורס

4.jpg

שלב ג - שיוך קורס לכיתה אחרת או להמשיך לעבוד בסביבה שיצרתם

  • לחצו על כפתור יצירת סביבה

תם ונשלם! התכנים פתוחים לתלמידים, אתם יכולים לעקוב אחר עבודתם

ולהשתמש במגוון היכולות העומדות לרשותכם בקורס

היכן תמצאו את הסביבות שיצרתם לכיתות השונות?

  • מתחת לשם הקורס בצד הימני העליון, תמצאו את החץ:

AR-kursim-3.png
AR-kursim 5.jpg
AR-Kursim_6.png
  • לחצו על "הזדהות משרד החינוך" ומלאו את פרטיכם

AR-Kursim_12-new.png
bottom of page