להרשמה
leshon.PNG

פתיחת סביבה דיגיטלית

1. מוודאים שהמזכירה סימנה את מטח כ"ספק תוכן" בנמ"מ ושלחה למשרד החינוך.

(אם המזכירה לא יודעת במה מדובר, אנא הפנו אותה למרכז התמיכה 03-6200622).

2. נכנסים לסביבה דרך כניסה לעמוד הראשי בהילקוט הדיגיטלי חט"ב של מטח.

3. יוצרים את תוכני הקורס, תלמידי הקורס, והמורים המלמדים בקורס.

שלב א - רגע לפני "שיוך הקורס"

  • היכנסו להילקוט הדיגיטלי  (אופק) חט"ב https://ebaghigh.cet.ac.il/

  • לחצו על "הזדהות משרד החינוך" ומלאו את פרטיכם

סייבר 1.png

שלב ב - שיוך הקורס

4.jpg

שלב ג - שיוך קורס לכיתה אחרת או להמשיך לעבוד בסביבה שיצרתם

  • בחרו את סביבת Cyber Squad

  • לחצו על כפתור יצירת סביבה

תם ונשלם! התכנים פתוחים לתלמידים, אתם יכולים לעקוב אחר עבודתם

ולהשתמש במגוון היכולות העומדות לרשותכם בקורס

היכן תמצאו את הסביבות שיצרתם לכיתות השונות?

  • מתחת לשם הקורס בצד הימני העליון, תמצאו את החץ:

סייבר 2.png
6.jpg