מטחלוגו.png
paarimvHE.png

השנה האחרונה יצרה פערי למידה משמעותיים הן בהספקי הלמידה אל מול תוכנית הלימודים והן בתוך הכיתה. 

סוגרים את הפערים – ביחד. בתי ספר שילמדו עם מוצרי מטח בשנת הלימודים הקרובה, ייהנו ממגוון כלים שייתנו מענה לסגירת הפערים במקצועות השונים.

ANAN2.png
ANAN2.png

לשון לתיכון לכיתות י-יא

יחידות ייעודיות לתרגול ורענון לתחילת השנה.

קורס דיגיטלי מקיף המאפשר תרגול עם חיווי מיידי, ניהול למידה בזמן אמת, ובקרה על יכולות התלמידים לטובת מתן מענה לשונות בין הלומדים.

עדיין לא מלמדים איתנו?

ממשיכים איתנו לתשפ"ב?

חדשו מינוי והתחילו לסגור פערים.

לרכישת קורס צורות >>

לרכישת קורס תחביר >>

ANAN.png
ANAN.png
IMG'.png

עכשיו עברית

הבנה, הבעה ולשון לכיתות ז,ט 

יחידות ייעודיות לתרגול ורענון לתחילת השנה.

קורס דיגיטלי מקיף המאפשר תרגול עם חיווי מיידי, ניהול למידה בזמן אמת, ובקרה על יכולות התלמידים לטובת מתן מענה לשונות בין הלומדים.

עדיין לא מלמדים איתנו?

ממשיכים איתנו לתשפ"ב?

חדשו מינוי והתחילו לסגור פערים.

לרכישת קורס ז >>

לרכישת קורס ט >>

ANAN2.png
ANAN2.png