top of page
bg.png
8.png
il1.pngl-.png
תופים.png

מפגשי הדרכה מקוונים

il1.pngl-.png

כל מה שחשוב לדעת על סביבת הלמידה פלא טבע לכיתה ג:

  • הסביבה פתוחה עבורכם המורים. מזמינים אתכם להיכנס באמצעות הזדהות משרד החינוך.

  • בסביבה הדיגיטלית נמצא לשימושכם מדריך למורה לכל פרק.

להזמנת עותק עבורך (המורה) של החוברת המלווה לתלמיד>
 

  • כדי לאפשר לתלמידים שלכם להתחיל ללמוד יש לבצע מספר פעולות במזכירות בית הספר:

1. עדכון נתוני התלמידים והכיתות (נמ"מ).
2. הגדרות מטח כספק תוכן. מדריך למשתמש>

 

מפגשי ההדרכה יעניקו לכם את כל המידע הנחוץ להוראת מדעים בכיתה ג עם סביבת פלא טבע:
תכירו את מבנה התוכנית, את הסביבה הדיגיטלית ומערכת ניהול הלמידה ואת החוברת המלווה. 

 

M.pngABADA.png

פלא טבע היא סביבת למידה לכל שנת הלימודים המחברת בין תוכן דיגיטלי כציר מארגן לבין חוברת מודפסת.

הסביבה כוללת מהלכי הוראה-למידה שלמים ומאורגנים במקום אחד ומאפשרת לכם התאמה של אופני הוראה שונים על פי צורך (מליאה, קבוצות, יחידני, בכיתה או בחוץ).  

סביבת פלא טבע ג כוללת 4 עולמות תוכן:  

"הכיתה שלנו" כוללת את כל פרקי הלימוד המוגשים באמצעות סרטוני וידאו ייחודיים הממחישים תופעות שונות מתחומי הטבע והמדע ומהווים כלי למידה אפקטיבי המותאם לרוח הזמן ולדרך שבה ילדים (ומבוגרים) לומדים היום. הסרטונים ערוכים על פי רצף ההוראה ומשלבים פעילויות למידה מגוונות כגון ניסויים, תצפיות, דיונים, פעילויות הערכה ועוד.

 

A.pngRROW.png
0.png3.png
0.png1.png
0.png2.png
0.png4.png

בכל אחד מהעולמות יש שני נתיבי שימוש:

3.png3.png

הכיתה שלנו

נתיב בהנחיית המורה בכיתה

3.png3.png

המעבדה שלי

נתיב ללמידה עצמאית 

17 פרקים – כל פרק מחולק ל 5 סרטונים
17 יחידות הערכה – יחידה מסכמת לכל פרק
חוברת מלווה לתלמיד –  החוברת כוללת התנסויות ופעילויות לעיבוד הרעיונות המרכזיים. התלמידים מתעדים בחוברת את הניסויים, מציירים, גוזרים ויוצרים דגמים.
מדריך למורה

"המעבדה שלי" כוללת יחידות לימוד דיגיטליות עם סיפורים, עובדות מרתקות והתנסויות חווייתיות  

4 יחידות "איזה פלא"
4 יחידות "סיפור חוקר"
4 יחידות סיפור "ילדים משפיעים"
12 יחידות "חטיפי מדע"

5.png5.png
L.pngEAFS.png
feder_1x.png
flower_1x.png
גיטרה.png
K.pngIPOD1.png

איזה כיף שבחרתם ללמד עם פלא טבע לכיתה ג
כאן תמצאו את כל המידע שיעזור לכם ללמד עם הסביבה והחוברת המלווה 

lehava1.png
×_×_פק ×_×_נר ×_×_ת×_×_ר×_ת 1 (1).JPG
bg.png
bottom of page