top of page

בחרו בשכבה הרלוונטית עבורכם:

מטחלוגו.png

ברוכות וברוכים הבאים לעמוד ההדרכות השנתי של מילה טובה.

כאן תוכלו להתעדכן במועדי המפגשים השונים, והכי חשוב - להירשם!

* שימו לב: מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

מפגשי ההדרכה מקוונים וכוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, כלים ללמידה היברידית ושילוב פדגוגיות מתקדמות.

כיתות ב-ג

כיתות ב-ג

מפגש תחילת שנה למורי

כיתות ב-ג

יום ד | 25.8 | 20:00

במפגש נכיר את הספר המודפס והדיגיטלי ונציע כלים להוראה ולמידה.

איך מקדמים שטף קריאה בכיתה ב?

יום ב | 25.10 | 20:00

במפגש נעמיק את הידע על המושג שטף קריאה, נתמקד בדיוק הקריאה ונציע הצעות מעשיות לקידום השטף.

כלים לצמצום פערים בכיתה לכיתות ב-ג

יום ד | 9.2 | 20:00

"בין מודפס לדיגיטלי" לכיתות ג-ו

יום א | 12.9 | 20:00

במפגש נכיר יחידות היברידיות לעבודה עצמית של התלמידים, לצורך היכרות עם ספרי מילה טובה.

איך מקדמים שטף קריאה בכיתה ג?

יום ב | 15.11 | 20:00

במפגש נעמיק את הידע על המושג שטף קריאה, נתמקד בדיוק הקריאה ונציע הצעות מעשיות לקידום השטף.

כיתות ד-ו

מפגש תחילת שנה למורי כיתות ד-ו

יום א | 29.8 | 20:00

במפגש נכיר את הספר המודפס והדיגיטלי ונציע כלים להוראה ולמידה.

מיומנויות הבנת הנקרא לכיתות ד-ו

יום ג | 19.10 | 20:00

כלים לצמצום פערים בכיתה לכיתות ד-ו

יום ג | 1.2 | 20:00

"בין מודפס לדיגיטלי" לכיתות ג-ו

יום א | 12.9 | 20:00

במפגש נכיר יחידות היברידיות לעבודה עצמית של התלמידים, לצורך היכרות עם ספרי מילה טובה.

כתיבת טיעון לכיתות ד-ו

יום ד | 10.11 | 20:00

כיתות ד-ו
bg-2.png
bottom of page