top of page

בחרו בשכבה הרלוונטית עבורכם:

מטחלוגו.png

מועדי המפגשים והנושאים נתונים לשינויים, עקבו אחר הפרסומים שלנו.

מפגשי ההדרכה מקוונים וכוללים נושאים על פי תוכנית הלימודים, כלים ללמידה היברידית, ושילוב פדגוגיות מתקדמות.

ברוכות וברוכים הבאים לעמוד ההדרכות של מדברים בעברית.
כאן תוכלו להתעדכן במועדי המפגשים השונים, והכי חשוב – להירשם!

כיתה ב-ד

כיתות ג-ד

כיתות ג-ד

יום ד | 7.9 | 18:00

מתחילים שנה עם "מדברים בעברית"

מפגש למורים חדשים

כיתה ג

יום ד | 9.11 | 20:00

עקרונות בהוראת התנועות וכלים מעשיים

כיתה ג

יום ד | 21.9 | 20:00

מלמדים אותיות - 

מזהים וכותבים

כיתה ד

יום ב | 5.12 | 20:00

מתחילים פרק חדש בספר: 

מטרות ודגשים להוראה

כיתות ה-ו

מפגש 1

יום ד | 7.9 | 20:00

מתחילים שנה עם "מדברים בעברית"

מפגש למורים חדשים

מפגש 3

יום ד | 30.11 | 20:00

מתכוננים למבחן - מבדקי הערכה של מדברים בעברית

מפגש 2

יום ד | 26.10 | 20:00

מתחילים יחידה חדשה:

מטרות ודגשים להוראה

 

כיתות ה-ו
medabrim-be-ivrit.png
bottom of page