top of page

לבירורים, שאלות ומידע נוסף: טלפון: 03-6460800 | דוא"ל: sherut@cet.ac.il

9.png

* מועדי המפגשים ונושאיהם נתונים לשינויים. עקבו אחר הפרסומים שלנו.

שנת הלימודים תשפ"ב תהיה שונה ומאתגרת.
אנחנו מאמינים בהזדמנויות הרבות הטמונות בשינוי.

צעד ראשון - מצטרפים להדרכות שלנו!

במהלך שנת הלימודים נקיים מפגשי הדרכה על פי שכבת גיל.

במפגשים נכיר דרכי הוראה ללמידה היברידית, נדגים שימוש בסביבות מתוקשבות ובכלים דיגיטליים, ונבחן דרכים להתאמת התכנים למציאות משתנה.

מהיכן מתחילים? כיצד עושים זאת לאורך השנה?

מטחלוגו.png
bottom of page